του Γιάννη Λεοντάρη

Νέες προσκλήσεις για επενδύσεις άνω των 122 εκατ. ευρώ σε ψηφιακές τεχνολογίες προκήρυξε η ΕΕ, η οποία εγκαινίασε και ένα πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κύριου προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024, με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογιών και ικανοτήτων σε όλη την ΕΕ.

Οι προσκλήσεις, ύψους άνω των 122 εκατ. ευρώ, απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις συνδεδεμένες χώρες.

  • Αυτός ο γύρος επενδύσεων χρηματοδοτεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με 32 εκατ. ευρώ για το δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου, το οποίο θα συμβάλει στην καταπολέμηση των διαδικτυακών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι και θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ανώνυμα υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης επενδύσεις στους κόμβους του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο αναφοράς της ΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα βοηθάει τους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και σε ένα πληροφορικό σύστημα αφαίρεσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από το διαδίκτυο.

 

  • Επιπλέον, με 31 εκατ. ευρώ θα στηριχθούν έργα στον τομέα των δεδομένων, για επενδύσεις στο έργο «Γονιδίωμα της Ευρώπης», με το οποίο θα συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων γονιδιώματος αναφοράς, χάρη στην οποία αναμένεται να σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην έρευνα, την καινοτομία, την πρόληψη ασθενειών και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Για έργα στις υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και υπολογιστικής παρυφών (edge computing) θα δοθούν 25 εκατ. ευρώ, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη μιας ασφαλούς συνεργατικής πλατφόρμας για τους κλάδους της αεροναυτικής και της ασφάλειας.

  • Θα διατεθούν επίσης 18 εκατ. ευρώ για έργα τεχνητής νοημοσύνης και 16 εκατ. ευρώ για την προώθηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, με χρηματοδότηση για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στους ημιαγωγούς, καθώς και για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων μαθητών και ιδίως των μαθητριών.

Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών

Επίσης, η Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο πιλοτικό σύστημα προειδοποίησης για τους ημιαγωγούς, με σκοπό την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού των ημιαγωγών. Το πιλοτικό αυτό έργο θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να ευαισθητοποιήσουν για τυχόν κρίσιμες διαταραχές κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας των ημιαγωγών, ενώ θα βοηθήσει την Επιτροπή να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αξιολογεί επακριβώς τους κινδύνους και να αντιδρά άμεσα σε πιθανές κρίσεις μέσω της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς.

  • Το σύστημα προειδοποίησης για τους ημιαγωγούς θα συμπεριληφθεί στον τρίτο πυλώνα της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της παρακολούθησης του ευρωπαϊκού κλάδου ημιαγωγών σε στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή πρόσφατα χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία επί της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η πράξη θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές των ημιαγωγών.

Οι προτεινόμενες διατάξεις περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, την παρακολούθηση του εφοδιασμού ημιαγωγών, την πρόβλεψη των ελλείψεων και, εάν αν χρειαστεί, την ενεργοποίηση σταδίου κρίσης.

Όταν τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση, η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Ημιαγωγούς, το οποίο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών υπό την προεδρία της Επιτροπής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ