Σε 90,5 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers, με το 74% να αφορά σε δάνεια που ανήκουν σε funds και το υπόλοιπο 26% σε τράπεζες.  

Σύμφωνα με την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), τα υπό διαχείριση ανοίγματα το 2022 εξακολουθούσαν να αφορούν κυρίως σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (σε ποσοστό 82%) και σε μικρότερο ποσοστό (18%) εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Το 2022, η συνολική αξία των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό funds ανήλθε σε 67,2 δις ευρώ με το 45% να αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης, το 32,4% στεγαστική πίστη και το 22,4% καταναλωτική πίστη.  Αυτά τα ανοίγματα είναι χαμηλής ποιότητας καθώς το 92% είναι Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα. Η πλειονότητα των ΜΕΑ είναι καταγγελμένα (74,1%), ενώ το 17% αφορά ανοίγματα σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και το 8,9% ανοίγματα ταξινομημένα ως αβέβαιης είσπραξης (unlikely to pay).

Οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό των εν λόγω εταιριών διαμορφώθηκαν σε 3,78 δισεκ. ευρώ εκ των οποίων 19,3 δις ευρώ αφορούσαν αποπληρωμές, 0,73 δις ευρω ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων και 1,12 εκατ. ευρώ  διαγραφές.

Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2022 αφορούν το 26,9% του συνολικού υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, για λογαριασμό των Εταιριών Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (51%) και ακολουθούν οι λύσεις οριστικής διευθέτησης (36%) και οι βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (13%).

Σε ότι αφορά στη διαχείριση των ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι servicers για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων, η συνολική τους αξία στο τέλος του 2022 ανήλθε σε 23,3 δις και το 55% αφορά Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αφορά την επιχειρηματική πίστη (49%), το 41% στεγαστική και το 10% καταναλωτική.

Το 2022 οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων αναφορικά με τα ανοίγματα που διαχειρίζονται οι ΕΔΑΔΠ για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκαν σε 1,94 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,76 δισεκ. ευρώ ήταν αποπληρωμές και 0,18 δισεκ. ευρώ ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here