Το 10,24% του Χρηματιστηρίου στο Βελιγράδι απέκτησε η ΕΧΑΕ και ταυτόχρονα με την απόκτηση μεριδίου κάτι πάνω από 10% ξεκινά μια συνεργασία με μία αναπτυσσόμενη αγορά της Βαλκανικής.

Το σερβικό BELEX έχει κεφαλαιοποίηση 4,34 δις ευρώ και πάνω από 400 εισηγμένες εταιρίες, αλλά 21 είναι οι μεγάλες βασικές εταιρίες που διαπραγματεύονται σχεδόν σε όλες τις αγορές του, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιριών να είναι δημόσιες. Το market cap της αγοράς, είναι στο 1/10 ΑΕΠ της χώρας, κι εκτιμάται πως έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Όπως ανακοινώθηκε, το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ενώνει τις δυνάμεις του με το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου (BELEX), προκειμένου τα δύο Χρηματιστήρια να αυξήσουν συνολικά την επιρροή τους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: την αμοιβαία πεποίθηση ότι οι κεφαλαιαγορές τους αντίστοιχα θα πρέπει να αναλάβουν έναν πιο επιδραστικό ρόλο, με στόχο μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για τις τοπικές οικονομίες και με βάση το κοινό όραμα ότι μόνο με συνεργασίες οι Περιφερειακές Αγορές θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις εντεινόμενες προκλήσεις και θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους εκδότες τους, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών προχώρησε σε όλα τα απαιτούμενα βήματα ώστε να λάβει την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σερβίας για την απόκτηση μεριδίου 10,24% των μετοχών του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου.

Ταυτόχρονα, το BELEX αποφάσισε να βελτιώσει τις υποδομές διαπραγμάτευσης που διαθέτει ως Λειτουργός Αγοράς, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τις συναλλακτικές δραστηριότητες του στην Πλατφόρμα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διευρύνοντας έτσι, μέσα από το πλαίσιο της Κοινής Πλατφόρμας, την ρευστότητα και τις υπηρεσίες που θα παρέχει.

Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα μπορούν να επωφεληθούν από τη διεύρυνση τόσο των αντίστοιχων κεφαλαιαγορών όσο και των ευκαιριών για διασυνοριακές συναλλαγές που προσφέρονται.

Η AXIA Ventures Group Limited ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της συναλλαγής, ενώ το δικηγορικό γραφείο Alexopoulos & Associates ενήργησε ως νομικός σύμβουλος.

Ως επόμενο βήμα, το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεργαστεί στενά με τη Σερβική Κυβέρνηση – Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη της Σερβικής Κεφαλαιαγοράς μέσω της εισαγωγής νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τη ροή κεφαλαίων από επενδυτές, τοπικούς και διεθνείς, προς τους εκδότες που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου.

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε πως «το Χρηματιστήριο Αθηνών, ως λειτουργός αγοράς και ως εισηγμένη εταιρεία, έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να υποστηρίξει το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς μέσω της στρατηγικής αυτής συμμαχίας».

Όπως είπε, «το Χρηματιστήριο του Βελιγραδίου μαζί με το Χρηματιστήριο της Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών μέσα στην Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών θα συμβάλουν ώστε να γίνει ένα ακόμη βήμα προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για βιωσιμότητα αυξάνοντας τη συνολική ρευστότητα και διευρύνοντας το ευρύτερο περιφερειακό μας δίκτυο».

Από την πλευρά του ο κ. Sinisa Krneta, διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου δήλωσε πως «αυτή η συμμαχία αποτελεί μια οργανική επέκταση έπειτα από μια πολυετή επιτυχημένη συνεργασία και έπειτα από συνεχόμενους αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου του Βελιγραδίου».

«Προκειμένου να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της Σερβικής Κεφαλαιαγοράς», σημείωσε ο κ. Krneta, «αναμένουμε ότι αυτή η νέα στρατηγική και τεχνολογική συνεργασία θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την υποδομή της Αγοράς, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των επενδύσεων, να ενισχύσουμε τον σχηματισμό κεφαλαίου και να δημιουργήσουμε άφθονες επενδυτικές ευκαιρίες».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here