γράφει ο Γιάννης Λεοντάρης

Η Ελλάδα θα μπορεί να δει μια αύξηση κατά 18,7% του ΑΕΠ της, και κατά 17,9% στην παραγωγικότητά της μέσα στα επόμενα 6 χρόνια, εάν κάνει μεγαλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με μία νέα έκθεση της Deloitte, με τίτλο «Ψηφιοποίηση: Μια ευκαιρία για την Ευρώπη», που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Vodafone.

Η συγκεκριμένη έκθεση εξετάζει τους πέντε βασικούς παράγοντες που μετρώνται από τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςDESI (συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, χρήση υπηρεσιών internet, ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες), και αποκαλύπτει ότι ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο.

Τα βασικά συμπεράσματα

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις 27 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο (καθώς και από την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Eurostat και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) από την περίοδο 2014-2019, η έκθεση σημειώνει ότι μια αύξηση της τάξης του 10% στη συνολική βαθμολογία DESI για ένα κράτος  – μέλος σχετίζεται με κατά 0,65% υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εφόσον άλλοι βασικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί, όπως η εργασία, το κεφάλαιο, οι δαπάνες της κυβέρνησης και οι επενδύσεις στην οικονομία.

Για την Ελλάδα, η έκθεση αναφέρει ότι η αύξηση της επίδοσής της στον δείκτη DESI (Digital Economy & Society Index) για το 2019 κατά μόλις 5 μονάδες (από 35,1 σε 40) θα συντελούσε σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 0,93% και της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα κατά 4,6%, αντίστοιχα.

Ωστόσο, εάν η κατανομή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, και ιδίως τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση, συγκεντρωνόταν σε τομείς που θα έδιναν στην Ελλάδα τη δυνατότητα να θέσει ως στόχο τη βαθμολογία 90 στον δείκτη DESI έως το 2027, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 18,7%.

Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη, εάν κάθε κράτος – μέλος πετύχει το ορόσημο του 90 στον δείκτη DESI, «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ θα ήταν κατά 7,2% υψηλότερο στο τέλος της περιόδου, με κυρίως ωφελούμενες τις χώρες με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2019»

Θετικές επιπτώσεις οικονομία & κοινωνία

Η ψηφιοποίηση μπορεί να καταστήσει δυνατή την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα, όχι μόνο σε σχέση με τη συνδεσιμότητα και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και την απόδοση των Δημόσιων υπηρεσιών, κάτι που έχουν καταδείξει προηγούμενες μελέτες που ερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ ψηφιοποίησης και οικονομικών δεικτών.

Η νέα έκθεση προχωρά ένα βήμα παραπέρα, και βασίζεται σε μια προηγούμενη έκθεση που διενεργήθηκε επίσης από τη Deloitte για λογαριασμό της Vodafone, η οποία εξετάζει επίσης τα ευρύτερα οφέλη της ψηφιοποίησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

 

Οικονομικά: αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 0,6% και 18,7%, ανάλογα με τη χώρα, με την ΕΕ να σημειώνει συνολική αύξηση 7,2% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ έως το 2027 – ισοδύναμη με αύξηση του συνολικού ΑΕΠ κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.

Περιβαλλοντικά: όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες, τόσο μεγαλύτερα είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη, από τη μείωση της χρήσης χαρτιού έως πιο αποδοτικές πόλεις και μειωμένη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ποιότητα ζωής: οι καινοτομίες στην ψηφιακή υγεία μπορούν να βελτιώνουν την προσωπική μας ευημερία και οι έξυπνες τεχνολογίες πόλης να στηρίζουν την υγεία μας με χαμηλότερες εκπομπές και θνησιμότητα.

Κοινωνική ενσωμάτωση: το ψηφιακό οικοσύστημα δημιουργεί ευκαιρίες σε περισσότερα μέλη της κοινωνίας. Καθώς επενδύουμε σε ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία, μπορούμε να μοιραστούμε τα οφέλη της ψηφιοποίησης με δικαιότερο τρόπο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here