Οι ρύποι (CO2) ανέκοψαν την τροχιά κερδοφορίας της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς θα καταγραφούν οι επιπτώσεις από τις μεγάλες αυξήσεις του τελευταίου διμήνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δεν έκρυψε τα λόγια του ούτε τα χαμηλότερα επίπεδα κερδοφορίας λόγω των αυξημένων τιμών CO2 .

Mετρίασε την αισιοδοξία των αναλυτών εξηγώντας πως το 2021 αποτελεί έτος σταθεροποίησης σε επίπεδο EBITDA, καθώς και το δεύτερο  τρίμηνο θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας και CO2.

Στα αποτελέσματα τριμήνου της ΔΕΗ αναδείχθηκε επιδείνωση βασικών μεγεθών και περαιτέρω συρρίκνωση των μεριδίων της στη χονδρική και λιανική αγορά.

Το Q1 έκλεισε με καθαρές ζημίες 43,7 εκατ.€ έναντι ζημιών 11,1 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 και με ζημίες προ φόρων ύψους 29 εκατ. € έναντι κερδών προ φόρων 3,5 εκατ.€

Η εταιρεία ανακοίνωσε βελτιωμένο επαναλαμβανόμενο EBITDA 225,6 εκατ. € έναντι 182 εκατ. € στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η αύξηση, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από τη ΔΕΗ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Επιπλέον, συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας.

Τα Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων αποτελέσματα (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2021 όπως και αυτά του πρώτου τριμήνου του 2020, επηρεάστηκαν επίσης και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και διαμορφώθηκε σε 186,3 εκατ. € έναντι 218,3 εκατ.€ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here