Στην πρώτη αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς προέβη ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS Morningstar. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης αξιολογεί στη βαθμίδα Β την τράπεζα και επισημαίνει πως έχει βελτιώσει αισθητά την κερδοφορία της. Επιπροσθέτως, οι αναλυτές σημειώνουν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση μείωσης των κόκκινων δανείων.

Η βαθμίδα “B” αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την DBRS, το ισχυρό εγχώριο franchise του Ομίλου στη λιανική και εταιρική τραπεζική και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος στη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Ωστόσο, η αξιολόγηση ενσωματώνει επίσης το υψηλό – ακόμη – επίπεδο NPEs, το οποίο παραμένει σημαντικό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη συγκρατημένη πιστωτική ζήτηση και τη μέτρια διαφοροποίηση δραστηριότητας της Τράπεζας.

Η σταθερή τάση αντανακλά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι του Ομίλου είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι στο επίπεδο αξιολόγησης Β. H DBRS αναμένει ότι ο Όμιλος θα συνεχίσει να μειώνει τα NPEs μέσω της διαδικασίας απομάκρυνσης από επενδυτικά ρίσκα και, ως εκ τούτου, πιθανότατα θα είναι σε θέση να διαχειριστεί την υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων λόγω της πανδημίας της Covid-19.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες κινούνται επί του παρόντος άνετα πάνω από τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι ρυθμιστικές αρχές και λογικά θα είναι σε θέση να αντέξουν τον αρνητικό αντίκτυπο από πρόσθετα μέτρα απορρόφησης κινδύνου και νέες εισροές NPEs, αν και καταγράφονται σημαντικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, τις οποίες ο οίκος κρίνει ως ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου.

Μια αναβάθμιση θα απαιτούσε περαιτέρω βελτίωση της υποκείμενης κερδοφορίας και συνεχή πρόοδο στη μείωση των NPEs από πλευράς της Πειραιώς, με παράλληλη διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, καταλήγει η DBRS.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here