Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Εταιρία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 7η Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία εξέλεξε ως πρόεδρο, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευστράτιο Χατζηγιάννη του Γιαννάκη-Ιωάννη.

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, πρόεδρος

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, μέλος

– Μιχαήλ Γ. Σακέλλης, μέλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here