Ο κίνδυνος μειωμένης κερδοφορίας, κυρίως σε μακροχρόνια βάση, παραμένει υψηλός, λόγω της πιθανής μειωμένης ζήτησης των μη υποχρεωτικών ασφαλίσεων, όπως αναφέρει η ΤτΕ στην τελευταία Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως εξηγεί επίσης η ΤτΕ, ο κίνδυνος επιτοκίων αναγνωρίζεται ως ο βασικότερος από τους κινδύνους της αγοράς, καθώς οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία με σαφώς μειωμένες αποδόσεις σε σχέση με τις παρελθούσες χρήσεις, ενώ παράλληλα καταβάλλουν παροχές που έχουν υπολογιστεί με αυξημένες εγγυημένες αποδόσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το α΄ εξάμηνο του 2021 το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνέχισε την ανοδική πορεία που διαγράφει τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε στα 20,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 19,79 δισεκ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτου

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα παραμένουν η κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με 8,78 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021 (43,5% του συνόλου του ενεργητικού τους), έναντι 9,21 δισεκ. ευρώ και 46,6% του ενεργητικού τους το Δεκέμβριο του 2020.

Περαιτέρω, το α΄ εξάμηνο του 2021 τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι, ήτοι ασφαλιστικών συμβολαίων οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες, ανήλθαν σε 3,35 δισεκ. ευρώ, έναντι 3,04 δισεκ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, και αποτέλεσαν το 16,6% του συνόλου του ενεργητικού (Δεκέμβριος 2020: 15,4%).

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου το α΄ εξάμηνο του 2021 ανήλθε στα 2,24 δισεκ. ευρώ, αυξημένη κατά 10,5% έναντι αυτής του α΄ εξαμήνου του 2020 (2,02 δισεκ. ευρώ).

Περισσότερα στο insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here