Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών), και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τη Fairfax, ότι η θυγατρική εταιρεία της Fairfax «Odyssey Reinsurance Company», αγόρασε τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:

Επωνυμία  Ημερομηνία Πλήθος μετοχών Eurobank Μέση τιμή κτήσης
Odyssey Reinsurance Company 28.12.2018 1.678.592 0,4909
31.12.2018 2.000.000 0,5277

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here