Η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της Lamda Development αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, μη τραπεζικού ιδρύματος που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Οι μέτοχοι της εταιρείας απέδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού και η εταιρεία πλέον με την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών -που ξεκινά από την Δευτέρα στις 23 Δεκεμβρίου- αποκτά πλέον κεφαλοποίηση και καθαρή αξία ενεργητικού άνω του 1 δισ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Lamda για την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Η «LAMDA Development ανακοινώνει, ότι την 23.12.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 97.014.940 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (εφεξής «Αύξηση» ή «ΑΜΚ»), όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2019 και εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 21.11.2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here