Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων συγκαλεί η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ στις 26 Ιουλίου 2023, με αποκλειστικό θέμα την έγκριση πενταετούς προγράμματος (2023-2028) επανεπένδυσης μερίσματος. 

Μέσω του προγράμματος, το οποίο προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική επιθυμία σημαντικής μερίδας μετόχων, αφενός οι μέτοχοι αποκτούν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να επανεπενδύσουν το αναλογούν μέρισμα ή μέρους αυτού. 

Αφετέρου, η ίδια η Eταιρεία, με τη θέσπιση του προγράμματος, αποκτά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περαιτέρω τα χρηματικά της διαθέσιμα για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων επενδυτικών της πλάνων, πάντα με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. 

Η εφαρμογή προγραμμάτων επανεπένδυσης μερίσματος συνιστά τακτική, που επιλέγουν αρκετές εταιρείες του κλάδου διεθνώς, στοχεύοντας στη δημιουργία πρόσθετης αξίας τόσο για τους μετόχους όσο και για την ίδια την εταιρεία.  

Η Πρόσκληση καθώς και το Σχέδιο Αποφάσεων της ΕΓΣ, βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, www.andromeda.eu.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here