Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) στην Ελλάδα, χάρη στις οποίες 183,5 εκατ. ευρώ θα ανακατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού, κυρίως μέσω χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και/ή εγγυήσεων.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κα Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι που η Ελλάδα για δεύτερη φορά αξιοποιεί την ευελιξία που παρέχει η πολιτική συνοχής για να στηρίξει την οικονομία και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού συνεχίζει να υπάρχει για να βοηθάει τα κράτη-μέλη να κατευθύνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εκεί όπου είναι πιο απαραίτητη».

Χάρη στη μεταφορά πόρων από το ΕΠ «Υποδομές» και το ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», θα στηριχθούν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα γρήγορα θέσπισε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης και από τον Απρίλιο έχει θεσπίσει τέσσερα καθεστώτα στήριξης επιχειρήσεων: εγγυήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Εγγυήσεων για δάνεια κεφαλαίων κίνησης, επιδότηση επιτοκίου για υπάρχοντα δάνεια των ΜΜΕ, επιδότηση επιτοκίου για νέα δάνεια κεφαλαίων κίνησης των ΜΜΕ κι ένα καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών υπό μορφή επιχορηγήσεων προς τις ΜΜΕ. Συνολικά, μέσω αυτών των καθεστώτων αναμένεται να στηριχθούν περίπου 105.500 επιχειρήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here