Αύξηση τζίρου, κερδών και μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2021 η ΙΚΤΙΝΟΣ, παρουσιάζοντας έντονα σημάδια ανάκαμψης και αγγίζοντας τα προ-πανδημίας επίπεδα.

Η Ικτίνος ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄εξαμήνου, αναφέροντας:

• O κύκλος εργασιών για το 1o εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε ευρώ 18,44 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2020 ανερχόταν σε 14,26 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 4,18 εκατ. και σε ποσοστό 29,31%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 97% του κύκλου εργασιών της χρήσης.
• Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 1o εξάμηνο του 2021, ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2020 ανερχόταν σε 2,95 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,75 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 93,22%.
• Τα κέρδη προ φόρων για το 1o εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,15 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2020 ανερχόταν σε 0,96 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 2,19 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 228,12%.
• Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις στις 30/6/2021 ανήλθαν σε 37,2 εκατ. ενώ για στις 30/6/2020 ήταν 40,8 εκατ. δηλ. μειώθηκαν κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

ΟΜΙΛΟΣ

• O κύκλος εργασιών για το 1o εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 19,48 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2020 ανερχόταν σε  15,96 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά ευρώ 3,52 εκατ. και σε ποσοστό 22,05%.

• Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 1o εξάμηνο του 2021, ανήλθαν σε 6,57 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2020 ανερχόταν σε 3,59 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,98 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 83%.
• Τα κέρδη προ φόρων για το 1o εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το 1o εξάμηνο του 2021 ανερχόταν σε 0,78 εκατ. ευρώ. Σημειώθηκε δηλαδή αύξηση κατά 2,42 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 310,25%.
• Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις στις 30/6/2021 ανήλθαν 38,0 εκατ. ενώ 30/6/2020 ήταν 42,6 εκατ. δηλ. μειώθηκαν κατά 4,6 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here