Φρένο στον ανοδικό ρυθμό του Ενεργητικού της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων επιφύλαξε η εβδομάδα που πέρασε, καθώς οι συνεχιζόμενες εισροές κεφαλαίων δεν κατάφεραν να αφομοιώσουν ολοκληρωτικά τις απώλειες από τις αρνητικές αποδόσεις κατηγοριών που δραστηριοποιούνται, πρωτίστως, σε ελληνικούς τίτλους.

Πράγματι, η μέση αρνητική απόδοση των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας με -1,07% (οι ομολογιακοί τίτλοι του εσωτερικού ευθυγραμμίστηκαν με το διεθνές sell-off στους ανάλογους ξένους τίτλους), των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας με -0,65% (το ΧΑ δεν συντονίστηκε με το βραχυπρόθεσμο θετικό κλίμα των Αναπτυγμένων Αγορών) και των Μικτών Α/Κ με -0,55%, ήταν η κύρια αιτία που το Ενεργητικό κατέγραψε οριακό πτωτικό εβδομαδιαίο πρόσημο -0,12% και διαμορφώθηκε στα 7,642 δισ. ευρώ (διακόπηκε ένα τριμηνιαίο, σχεδόν, διάστημα διαρκής ανόδου). Υπενθυμίζουμε ότι οι τρεις εν λόγω κατηγορίες κατέχουν το 56,34% του μεριδίου αγοράς έναντι της συνολικής αξίας των προς διαχείριση κεφαλαίων.

Οι απώλειες της κεφαλαιοποίησης κυμάνθηκαν σε μόλις 9,254 εκατ. ευρώ, διότι ο ρυθμός μεριδίων ήταν αδιάκοπτος, με ανοδικό πρόσημο 0,45%, που αντιστοιχεί σε νέο υψηλό θετικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών, αξίας 42,291 εκατ. ευρώ.

Η μικτή προς αρνητική εικόνα των αποδόσεων δεν επηρέασε τη συνολική μέση απόδοση της αγοράς των Α/Κ, που κυμάνθηκε σε μηδενικά επίπεδα. Από τις 19 κατηγορίες, οι 12 έκλεισαν με ζημιές, οι 6 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη (ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ).

Τις προαναφερόμενες κατηγορίες σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -0,78%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -0,50% και το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε κρατικά ομόλογα Αναπτυσσομένων Χωρών με -0,49%.

Στον αντίποδα, σε μέση θετική απόδοση ηγήθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 1,72%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 1,13% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών με 1,10%.

Η κινητικότητα των μεριδιούχων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ομοίως και η επενδυτική διάθεση προς τα Α/Κ που σχετίζονται με τους ελληνικούς τίτλους. «Πρωταθλητής» εισροών, για ακόμη μία εβδομάδα, τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 31,920 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν, σημειώνοντας αξιοσημείωτες εισροές, τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 6,474 εκατ. ευρώ, τα Μικτά Α/Κ με 2,906 εκατ. ευρώ και τα Funds of Funds Μικτά με 2,771 εκατ. ευρώ. Η αξία συμμετοχών στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας ανήλθε σε 1,414 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή, με 1,929 εκατ. ευρώ, στα Σύνθετα Α/Κ Ειδικού Τύπου, με 1,102 εκατ. ευρώ, και στα Funds of Funds Μετοχικά, με 663 χιλ. ευρώ.

Από την έναρξη του έτους, το Ενεργητικό έχει ενισχυθεί κατά 25,56%, τα μερίδια κατά 18,11% και οι εισροές κυμαίνονται στα 463,030 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι εισροές στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας ξεπέρασαν το μισό δισ. ευρώ (503,327 εκατ. ευρώ) και το μερίδιο αγοράς τους έναντι του Ενεργητικού αγγίζει το 19,91%, κάθε αύξηση των ομολογιακών spreads που γίνεται σε παράλληλη ανάλογη κίνηση των διεθνών τίτλων δεν μας αφήνει «ασυγκίνητους». Κι αυτό γιατί η απότομη μείωση (2 τρισ. δολ.) των ομολόγων με αρνητικά επιτόκια, τα τελευταία 24ωρα, έχει αρχίσει να ζωντανεύει και να αποκτά «ιδιόμορφα» χαρακτηριστικά. Η ιδιομορφία έγκειται στο γεγονός ότι η μείωση (σε τρέχουσα ονομαστική αξία 11,6 τρισ. δολ.) παρατηρείται σε περίοδο συντονισμένης παρέμβασης της ECB και της FeD.

(*) του Κώστα Σιαμπράκου, Meizon/Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

………………………………

XRIMA WEEK, 18/11/2019

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here