Σημαντικές μετοχικές αλλαγές στην εταιρεία ΑΒΑΞ επέφερε η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 20 εκατ. Ευρώ που μόλις ολοκληρώθηκε.

  • Το ποσοστό της υπό εκκαθάριση J&P Overseas Ltd (εταιρεία των οικ. Ιωάννου και Παρασκευαϊδη με δραστηριότητα στο εξωτερικό) στην ΑΒΑΞ μειώνεται από 45% σε 24% (η προαναφερόμενη εταιρεία δεν συμμετείχε στην αύξηση).

Το επόμενο διάστημα το 24% θα τεθεί από τους εκκαθαριστές της J&P Overseas Ltd προς πώληση με συνέπεια να αλλάξει ξανά η μετοχική σύνθεση της ΑΒΑΞ.

Ενισχύθηκε σημαντικά το ποσοστό της οικογένειας του Χρήστου Ιωάννου (πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος του κατασκευαστικού ομίλου) που έφθασε σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στο 20% (προηγουμένως η συμμετοχή της ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω της J&P Overseas).

  • Σε περίπου 20% διαμορφώθηκε και το ποσοστό της οικογένειας του Κωνσταντίνου Μιτζάλη (διευθύνων σύμβουλος) και σε περίπου 9,2% του Κωνσταντίνου Κουβαρά (αναπληρωτής πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος).

Βάσει του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης η ΑΒΑΞ θα χρησιμοποιήσει τα 20 εκατ. ευρώ ως εξής:

  • Ποσό 4,725 εκατ. ευρώ των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια, 5 εκατ. για τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,
  • 3,43 εκατ. για τη χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής VOLTERRA ΑΕ ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας,
  • 3,49 εκατ. για τη βελτίωση ταμειακής ρευστότητας,
  • 3 εκατ. για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του Ν. Ηλείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here