Η πανδημία ήταν σαν καμπάνα αφύπνισης, αλλά ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχικά προσαρμόστηκαν, μένουν τώρα αναποφάσιστες. Καθυστερούν. Θα επιστρέψουν στο επιχειρησιακό μοντέλο που ακολουθούσαν προ πανδημίας ή θα λειτουργήσουν με τον τρόπο που έμαθαν τους τελευταίους μήνες;

«Περάσαμε από το παγιωμένο, αμιγώς μοντέλο γραφείου, σε ένα αμιγώς μοντέλο τηλεργασίας. Ε, λοιπόν δεν μπορεί να ισχύσει κατά 100% κανένα από τα δύο. Το θέμα είναι να βρεις και να ακολουθήσεις έναν τρόπο λειτουργίας  που να ταιριάζει στην επιχείρηση και θα την οδηγήσει να γίνει πιο δημιουργική, πιο αποδοτική και ευημερούσα σε βάθος χρόνου. Και εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος του Stirixis Group», λέει ο κ. Αθανασούλας.

Ο κ. Αλέξανδρος Αθανασούλας, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του STIRIXIS GROUP, το οποίο δεν αναλαμβάνει απλά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των επαγγελματικών χώρων ή τη μελέτη υπό το πρίσμα που αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Παρέχει ταυτόχρονα πλήρεις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τις εταιρίες ώστε να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον που τις υποστηρίζει. «Αυτό που είναι πιο κατάλληλο για τις ίδιες, τις ανάγκες τους και τις εξελίξεις που θα έρθουν, ώστε να κινηθούν στο δρόμο της βιώσιμης ευημερίας, με ένα βελτιωμένο και σύγχρονο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας», τονίζει.

Δεν υπάρχει μόνον ένα μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων

«Η πανδημία επιτάχυνε αυτή την ανάγκη», λέει ο κ. Αθανασούλας. «Η απομακρυσμένη εργασία είναι μία τάση, αλλά δεν ταιριάζει σε όλους, ούτε μπορεί να εφαρμοσθεί αποκλειστικά. Όμως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν θα έχουμε όλο τον κόσμο στο γραφείο. Και σταδιακά, θα είναι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι στο χώρο του γραφείου στο μέλλον».

Το γραφεiο θα μετατραπεi σταδιακa σε eναν κυρiως κοινωνικo χΩρο,  αλληλεπΙδρασης και διΑδρασης, μεταξΥ συνεργατΩν και πελατΩν

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασούλα, «το γραφείο θα μετατραπεί σε έναν περισσότερο κοινωνικό χώρο, αλληλεπίδρασης και διάδρασης, μεταξύ συνεργατών και πελατών. Ενώ πολλές από τις εργασίες που κάποτε γίνονταν εκεί, μπορούν πλέον να γίνουν από απόσταση. Απλές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες μπορούν να γίνουν και από το σπίτι, χωρίς την επιβάρυνση του γραφείου.

Το μοντέλο θα είναι διαφορετικό ανάλογα με την επιχείρηση. Κάποιες εργασίες θα γίνονται από το σπίτι και κάποιες εργασίες θα γίνονται από το γραφείο, ανάλογα και με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ένα ποσοστό εργαζομένων 30%-40% ή και μεγαλύτερο θα εργάζεται από μακριά».

Η δημιουργία του νέου περιβάλλοντος  εργασίας

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν με βάση τον τρόπο λειτουργίας τους, «ώστε να διατηρήσουν τις αξίες τους. Να διατηρήσουν την κουλτούρα τους και το συνεκτικό ιστό που της ενώνει με τους εργαζομένους.

Το STIRIXIS GROUP έχει συγκεκριμένη στρατηγική μετά από 25 χρόνια εμπειρίας. Ενεργούμε σταδιακά. Περνάμε από μελέτη και ανάλυση όλα τα δεδομένα. Λαμβάνουμε υπόψη, το πώς λειτουργούσε η επιχείρηση μέχρι τώρα, τι πιστεύουν οι εργαζόμενοι για τις υπάρχουσες διαδικασίες και ποιό  είναι το όραμα για το μέλλον», λέει ο κ. Αθανασούλας.

«Στη σύνθεσή μας, περιλαμβάνουμε τις υπάρχουσες σύγχρονες τάσεις και την αναμενόμενη εξέλιξη. Περιλαμβάνουμε οικονομικούς παράγοντες ασφαλώς, που έχουν μεγάλη σημασία, όπως και την εξειδίκευση της εταιρίας, πριν καταλήξουμε στην πρόταση»

Οσο καθυστεροΥν οι επιχειρΗσεις τις αποφΑσεις τους τΟσο αυξΑνεται το ρΙσκο, οικονομικΑ και λειτουργικΑ

Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν

Το σημαντικό είναι η απόφαση, λέει ο κ. Αθανασούλας. «Πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων διστάζουν και μένουν αδρανείς, ενώ έχουν ήδη διαπιστώσει ότι οι συνθήκες άλλαξαν. Όσο καθυστερούν όμως τόσο αυξάνεται το ρίσκο».

Ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο; «Θα χάσουν δημιουργικούς και πολύτιμους συνεργάτες», λέει ο κ. Αθανασούλας. «Χιλιάδες εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν πως θα διαμορφωθούν οι συνθήκες στην εργασία τους στο άμεσο μέλλον. Καθώς κανείς δεν τους λέει τίποτα, αρχίζουν και αισθάνονται ότι οι εταιρίες δεν έχουν κατεύθυνση».

Τα τεχνολογικά εφόδια υπάρχουν ήδη

Ένα άλλο στοιχείο που επισημαίνει ο κ. Αθανασούλας είναι οι τεχνολογίες που θα κάνουν τη μετάβαση ευκολότερη, με λύσεις που όλοι χρησιμοποιούμε και θα αξιοποιήσουμε περισσότερο, πιο συνειδητά και πιο δημιουργικά στο μέλλον.

«Σε μία διαδικτυακή συνάντηση πολλοί βάζουν ένα φόντο για να μην φαίνονται οι τοίχοι στο σπίτι τους. Αυτό είναι μια λειτουργία της “επαυξημένης πραγματικότητας” (AR). Δεν είναι μόνον ένα εργαλείο για τους αρχιτέκτονες. Είναι ένα εργαλείο για όλους και θα το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο.

Για τους επισκέπτες ή τους συνεργάτες στο γραφείο, θα γίνεται αυτόματα έλεγχος στην είσοδο από ειδικά ΑΙ συστήματα έτσι ώστε αν είναι κάποιος ασθενής, να μην του επιτρέπεται η είσοδος…

Έπειτα η συνδεσιμότητα με το 5G θα είναι όλο και καλύτερη, μαζί με την επαυξημένη πραγματικότητα, έχουμε ήδη και την εικονική πραγματικότητα (VR). Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ρομποτική θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες».

 

Workplaces of Prosperity

Το STIRIXIS GROUP επιχειρεί να ενημερώσει και να φέρει άμεσα λύσεις στις επιχειρήσεις. Πως θα λειτουργεί μία εταιρία στο μέλλον; Πως θα είναι το μοντέλο εργασίας; Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ήδη από σήμερα τα πρώτα βήματα προς ένα πιο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας;

«Έχουμε ήδη αργήσει», λέει ο κ. Αθανασούλας. «Αυτός είναι και ο στόχος των εκδηλώσεων που οργανώνουμε. Ήδη κάναμε την πρώτη εκδήλωση στο Golf της Γλυφάδας με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες και θα ακολουθήσουν κι άλλες.

Ο στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να γεννήσουμε μια αποδοτική συζήτηση και συνεργασία στην επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να απαντήσουν στις προκλήσεις των καιρών. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποδέχονται τις αλλαγές, το μέλλον, όχι να το αποδιώχνουν.

Έχοντας κάνει δεκάδες βραβευμένα έργα σε 26 χώρες στον κόσμο, γνωρίζουμε καλά ότι ο χώρος αλλάζει και πρέπει άμεσα όλοι να προσαρμοστούμε στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη αποφάσεων».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η STIRIXIS Group εγκαινίασε το πρώτο «Workplaces of Prosperity»

To νέο λογότυπο του CEO Clubs Greece δημιουργεί η διεθνώς βραβευμένη STIRIXIS Group

H STIRIXIS Group γιορτάζει 25 χρόνια υπεροχής, πρωτοπορίας και διακρίσεων 

Η STIRIXIS Group δημιουργεί τον νέο ενοποιημένο χώρο δραστηριοτήτων της GEP Group σε ένα αυτόνομο κτίριο

Η STIRIXIS Group φέρνει τη φύση στο νέο κτήριο της GEMMA

Η νέα ολική μεταμόρφωση στο πολυχρηστικό κτήριο της Drone Solutions από την STIRIXIS GROUP (vid)

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here