Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ακρίτας με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων, θα κληθεί να εγκρίνει αύριο, Τρίτη, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της θρακιώτικης βιομηχανίας παραγωγής προϊόντων ξυλείας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος σχεδίπου αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας, που υπέγραψε με τις πιστώτριες τράπεζες στις 21 Σεπτεμβρίου, με στόχο την άμεση βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας αφορούν:

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με α) την καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των 12,793 εκατ. ευρώ και την έκδοση προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές και β) με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας ποσού 6,601 εκατ. ευρώ με την έκδοσηπρονομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας 1 ευρώ έκαστη, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικές μετοχές.

* Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ποσού 12,793 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρείας ΟΔ-ΓΕ ΑΤΕ. Το ποσό της αύξησης θα διατεθεί για την εξόφληση μέρους του συνολικού δανεισμού της εταιρείας.

* Χορήγηση πρόσθετου κεφαλαίου κινήσεως για τη χρηματοδότηση της λειτουργικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναδιάρθρωση του υπόλοιπου δανεισμού της πραγματοποιείται με βιώσιμους όρους και μακροπρόθεσμο πλάνο αποπληρωμής, που θα περιορίσει σημαντικά το χρηματοοικονομικό της κόστος.

Η αναδιάρθρωση αυτή αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική της ισορροπία, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη του αναπτυξιακού της πλάνου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here