Ο κ. Γιώργος Πιτσιλής πήρε τ’ όπλο και αλλάζει τα πάντα στον τρόπο εκπλήρωσης των φορολογικών μας υποχρεώσεων.

Σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα της Φορολογικής Δι­οίκησης, έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει

  • από σήμερα έως το 2020 η ευτυχώς- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έως το τέλος του 2019 προγραμματίζει τη λειτουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών μέσω των οποίων θα καταστεί δυνατή η e-υποβολή όλων των δηλώσεων της φορολογίας κεφαλαίου.

Οι Φορολογικές Δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και οι δηλώσεις για την απόδοση φόρων που παρακρατήθηκαν από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα θα υποβάλλονται μέσω του συστή­ματος TAXISnet, όπως και πλήθος άλλων φορολο­γικών δηλώσεων.

Επιπλέον:

■ Οι διαδικασίες λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών του Δημοσίου θα αυτοματοποιηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε σι κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία θα ενεργο­ποιούνται αυτόματα κάθε φορά που οι φορολογικές οφειλές θα καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

■ Οι πιστώ­σεις των οφειλών των φορολογουμένων θα γίνονται αυτόματα.

■ Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης θα εκδίδονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση τη στιγμή της πραγματοποίησης των συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ σχε­διάζει επίσης τη διασύνδεση του TAXIS και του TA­XISnet με τα υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και την Επιτροπή Κεφαλαι­αγοράς, όπως και με το Κτηματολόγιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here