Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019 θα αφορά τις μικρές ιδιοκτησίες, δηλαδή φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ.

Η μείωση θα γίνει μέσω της καθιέρωσης ενός συντελεστή έκπτωσης επί του τελικού οφειλόμενου φόρου με βασικό κριτήριο τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου.

Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας, δηλαδή όσο αυτή αυξάνεται τόσο θα μειώνεται ο συντελεστής έκπτωσης.
Πιο συγκεκριμένα:

– για αξία ακίνητης περιουσίας έως 75.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 30%

– για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 75.000 έως 100.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 25%

– για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 20% και

– για αντικειμενική αξία περιουσίας από 150.000 έως 200.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 10%.

Συνολικά, το φορολογικό σκέλος του προϋπολογισμού προβλέπει σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ τη μεσοσταθμική μείωσή του από τον επόμενο χρόνο κατά 10%.

Το όφελος για τους φορολογούμενους εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 260 εκατομμυρίων ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here