Σε 119,41 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ κατά την χρήση του 2018 έναντι 105,13 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017 σημειώνοντας αύξηση κατά 13,58%.

Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 68,37 εκατ. ευρώ έναντι 64,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017, σημιώνοντας αύξηση 5,64%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 57,26% του συνολικού τζίρου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 7,34 εκατ. ευρώ έναντι 5,79 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017, σημειώνοντας αύξηση 26,77%.

Ο όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κατά την χρήση 2018 ύψους 0,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,91 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 0,20 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2017.

Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρείας ανήλθαν κατά την χρήση του 2018 σε 7,45 εκατ. ευρώ έναντι 7,85 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά την χρήση 2018 σε 0,03 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 0,16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2017.

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,28 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2018, έναντι ζημιών 2,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2017, μειωμένες κατά 40,47%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here