Όπως είχε αποκαλύψει στο πρόσφατο συνέδριο του ΣΕΒΕ, μέσα από την πλατφόρμα LiveOn ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, για τον νέο γύρο δανείων με ορίζοντα έως το 2024, την ίδια ακριβώς στρατηγική ανακοίνωσε ο CEO, κ. Χρήστου Μεγάλου κατά την Τακτική ΓΣ.

Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και με εξαιρετική επιτυχία, τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση ομολόγου Αdditional Τier 1.

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε με συνέπεια και με επιτυχία ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πρόγραμμα με την επωνυμία “Sunrise”, με το οποίο η Τράπεζα γυρίζει οριστικά σελίδα και πάει μπροστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου, μετά τον κύριο Πρόεδρο, στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς Financial Holdings.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να αναφερθώ στους τελευταίους μήνες και τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε κάνει ως Διοίκηση της Πειραιώς Financial Holdings, προκειμένου να ολοκληρώσουμε εστιασμένες ενέργειες, οι οποίες εξυγιαίνουν δραστικά τον ισολογισμό μας, μετασχηματίζουν τις προοπτικές κερδοφορίας μας και εξασφαλίζουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία, μαζί σας, η Πειραιώς βρίσκεται σε νέα αφετηρία, γυρίζει σελίδα και θεμελιώνει αξιόπιστες και ισχυρές προοπτικές για το μέλλον της.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και με εξαιρετική επιτυχία, τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1), συνολικού ύψους €2 δισ., η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον.

Πριν αναλύσω περαιτέρω τις πρόσφατες εξελίξεις, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι το 2020 ανταπεξήλθαμε σε αντίξοες συνθήκες, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους που έθεσαν τις βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Πειραιώς.

Η σταθερή πρόοδος κατά τη διάρκεια του 2020, η οποία συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών οργανικών αποτελεσμάτων μας.

Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις αρχίσει να ανακάμπτει το μακροοικονομικό περιβάλλον, κάτι που ήδη διαφαίνεται.

  

Το 2020, παρά τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής που διαπιστώθηκε τους πρώτους δύο μήνες του έτους, η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε από την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την ταχεία εξάπλωση σε παγκόσμιο επίπεδο της πανδημίας Covid-19.  Το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 8,2%, αντανακλώντας τις επιπτώσεις του Covid-19, οι οποίες αποτυπώθηκαν κυρίως στη μείωση του τουρισμού και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σαφή βελτίωση, ωστόσο, κατέγραψε η μεταβολή του ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο 2021 σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας τριμηνιαία άνοδο 4,4%.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας να συνεχίζεται κατά το δεύτερο τρίμηνο 2021, δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία βρίσκει και πάλι τον βηματισμό της.

Την περίοδο αυτή αντιμετωπίσαμε τις προκλήσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικούς στόχους-ορόσημα που επέτρεψαν την  υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για την Τράπεζά μας.

Το προφίλ ρευστότητας της Πειραιώς βελτιώνεται συστηματικά τα τελευταία έτη. Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €49,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €5 δισ. το 2020, με βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες πελατών.

Η σταθερή πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους αντικατοπτρίζεται και στις νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €6,3 δισ., όπως και στην ανθεκτικότητα των βασικών μας οργανικών εσόδων.

Τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε €49,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ τα καθαρά δάνεια μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €39,6 δισ. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 2020, με τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις να οδηγεί την τάση.

Η αξιοποίηση των κρατικών μέτρων στήριξης πελατών έναντι του Covid-19 ήταν συστηματική, καθώς συμμετείχαμε ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με στόχο τη διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών με κεφάλαιο κίνησης, ποσό της τάξης του €1,7 δισ. διατέθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου για νέα χρηματοδότηση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Τράπεζα συμμετείχε για ποσό €0,6 δισ. Επιπλέον, στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, οι αιτήσεις μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν σε περίπου 30 χιλιάδες που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα €1,3 δισ.

Στο δε πρόγραμμα «Γέφυρα2» για επιχειρηματικά δάνεια, για το οποίο η περίοδος αιτήσεων έληξε πρόσφατα, δεχτήκαμε επίσης περίπου 30 χιλιάδες αιτήματα για υπόλοιπα κοντά στα €2 δισ.

Το 2020, πετύχαμε λειτουργική απόδοση μέσω της περαιτέρω μείωσης του κόστους χάρη στο σχέδιο μετασχηματισμού που εφαρμόζουμε. Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 2020 έφτασαν τα  €891 εκατ., -7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε στο 47% έναντι 53% το 2019.

Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση έφτασαν τα €1.001 εκατ. το 2020 έναντι €860 εκατ. το 2019, αύξηση 16% σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, το έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον τα

επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2020 ανήλθαν στα €865 εκατ., 12% υψηλότερα σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας την ισχύ του βασικού λειτουργικού κορμού της Τράπεζας Πειραιώς.

Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε ζημία €530 εκατ. Λαμβάνοντας υπόψη τα εφάπαξ κόστη αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το Covid-19 και την προετοιμασία μείωσης NPEs, ο Όμιλος θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των €312 εκατ. το 2020 σε σχέση με €74 εκατ. το 2019.

Κυρίες και κύριοι Mέτοχοι,

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στις κινήσεις μας κατά τους τελευταίους μήνες με τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε κάνει προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού σχεδίου “Sunrise” που ανακοινώσαμε στις 16 Μαρτίου 2021.

‘Ήδη έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά €1,4 δισ. στα τέλη Απριλίου, την έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. στις αρχές Ιουνίου, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, φτάνουμε σε σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση περίπου €3,0 δισ.

Οι προαναφερόμενες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης με σωρευτικό όφελος περίπου €3,0 δισ. συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, του 2020 αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις  που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, και θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία, διατηρώντας συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας €19 δισ.

Στην κατεύθυνση αυτή, αποαναγνωρίζουμε το τρέχον τρίμηνο €7 δισ. ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου μας, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων €7 δισ. Η συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική και μας παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών.

Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού μας σχεδίου.

Το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών μας, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους μας και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου Sunrise περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής μας πλατφόρμας.

Το συγκεκριμένο σχέδιο θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε αύξηση των προ προβλέψεων κερδών μας κατά περίπου 15% μέσω της ενίσχυσης των λειτουργικών εσόδων από νέες, υγιείς δραστηριότητες, της αναβάθμισης της προσφοράς των προϊόντων μας, της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας, του ριζικού μετασχηματισμού του κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση, με σωρευτικό αποτέλεσμα προ-προβλέψεων κέρδη περίπου €1,1 δισ. σε επαναλαμβανόμενη βάση το 2024.

Το παραπάνω αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού, και  με το αποκλιμακωμένο έξοδο προβλέψεων, αναμένεται να αποφέρουν αποδόσεις στους μετόχους μας που θα διαμορφωθούν σε διψήφια επίπεδα μεσοπρόθεσμα.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, οι στόχοι μας φιλόδοξοι αλλά επιτεύξιμοι. Παραμένουμε πιο προσηλωμένοι από ποτέ στην επίτευξή τους.

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Στρέφοντας το βλέμμα στην χώρα μας, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως η ελληνική οικονομία έχει βιώσει μια σημαντική από-επένδυση από την έναρξη της κρίσης πριν από μια δεκαετία.

Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα Next Generation EU είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη του σωρευμένου επενδυτικού κενού, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να επιστρέψει σε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Η στήριξη του Next Generation EU για την ελληνική οικονομία ισοδυναμεί με πρόσθετη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ  που θα κυμανθεί από 1,5% έως 2,5% ετησίως.

Ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Βρισκόμαστε σε θέση να στηρίξουμε αυτήν την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και σε πελάτες λιανικής και σε επαγγελματίες.

Για την περίοδο 2021-2024 στοχεύουμε στην εκταμίευση περισσότερων από €22- €23 δισ. νέων δανείων στους πελάτες μας. Αυτό αντιπροσωπεύει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου €10 δισ.

Για την τρέχουσα χρονιά, να σημειώσω πως η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €2,5 δισ. από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος πάνω από τα €5,5 δισ. εκταμιεύσεις.

Παράλληλα με τις χρηματοοικονομικές μας επιδόσεις, στην Τράπεζα Πειραιώς προχωράμε συστηματικά στον άξονα της Βιώσιμης Τραπεζικής και δημιουργούμε τις υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG

(Environment, Society, Governance).  Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες μας και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνουμε σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου μας. Στον τομέα αυτό οι διακρίσεις της Πειραιώς είναι συνεχείς και διεθνείς, με πιο πρόσφατη την ένταξή μας στους top 300 EU climate leaders από τους Financial Times, ως μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα.

Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις και να σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν σε μείωση των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή, πάντα με θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Δεν εφησυχάζουμε και προχωράμε δυναμικά στην επόμενη μέρα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των ανθρώπων της Πειραιώς για την αφοσίωση και την προσφορά τους και βέβαια τους μετόχους και τους πελάτες μας για τη διαχρονική τους στήριξη και εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here