του Βάιου Κρόκου

Χρήσιμα και κατατοπιστικά για το προφίλ και και τα χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είναι τα ευρήματα της έρευνας του Ε.Ε.Α με την ICAP, όπως επεσήμαναν και οι εκπρόσωποι της αγοράς. Πως όμως θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για την επόμενη μέρα; τι πολιτικές ή διορθωτικές παρεμβάσεις θα λάβουν χώρα προς όφελος του κλάδου για την επόμενη μέρα;

Η πολυετής κρίση και εσχάτως οι επιπτώσεις της πανδημίας έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα και σημαντικές προκλήσεις γύρω από τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα υψηλός αν αναλογιστεί κανείς επίσης πως: Το 50% των επαγγελματιών του κλάδου έχει εισόδημα ως και 15.000 ευρώ

Σε άλλα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός διαμεσολαβητή είναι το γεγονός πως οι μισοί είναι ηλικίας 30 ως 45 ετών, ενώ περίπου οι μισοί λειτουργούν εκπροσωπώντας μόνο μία ασφαλιστική εταιρεία. Ενθαρρυντικό, από την άλλη πλευρά, είναι ότι πάνω από το 70%των επαγγελματιών του κλάδου έχει ανώτατες και ανώτερες σπουδές, δείγμα του υψηλού μορφωτικού επιπέδου των διαμεσολαβητών.

Αναλύοντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον η έρευνα φέρνει στο επίκεντρο 5 κρίσιμους παράγοντες: Την είσοδο νέων ανταγωνιστών, τους Κινδύνους από Υποκατάσταση Προϊόντα ή Υπηρεσίες, την Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών, την Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών και τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών

Η καθιέρωση και εδραίωση της «φήμης» ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην αγορά, είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει, ως ένα βαθμό, την είσοδο νέων ανταγωνιστών, καθώς η δημιουργία «καλής φήμης» αποτελεί και την εγγύηση για το μέλλον αυτών. Άλλωστε στην αγορά δραστηριοποιείται ήδη μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πολλοί εκ των οποίων έχουν μακρά εμπειρία στην αγορά.

Όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πέραν του ότι οφείλουν να είναι καταχωρημένοι στα ειδικά μητρώα των επαγγελματικών επιμελητηρίων της χώρας, εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων (Οδηγία IDD για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) που υιοθετήθηκε από την Ε.Ε., σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας της διαμεσολάβησης.

Ο σύγχρονος πλέον ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, μεταξύ άλλων, θα υπάγεται σε ένα ευρωπαϊκό μητρώο διαμεσολαβητών, θα εκπαιδεύεται συνεχώς και θα έχει όλα τα πιστοποιητικά εκείνα που θα βεβαιώνουν την επάρκειά του να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες

Πέραν των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ασφαλιστικά προϊόντα διατίθενται στην αγορά και από άλλα κανάλια διανομής. Αυτά είναι το δίκτυο πωλήσεων των ίδιων των ασφαλιστικών εταιρειών (agency system), καθώς επίσης και οι πωλήσεις που προέρχονται μέσα από τα καταστήματα των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας (bancassurance). Τέλος, πωλήσεις πραγματοποιούνται και από τα διάφορα εναλλακτικά κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων όπως το διαδίκτυο.

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Ως «προμηθευτές» των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μπορούν να λογισθούν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες. Όσο μεγαλύτερη σε μέγεθος και όγκο εργασιών είναι η ασφαλιστική εταιρεία, τόσο ισχυρότερη είναι και η διαπραγματευτική της δύναμη απέναντι στους διαμεσολαβητές της οποίας τα προϊόντα διαθέτουν στην αγορά. Ωστόσο, όσο πιο μεγάλη είναι η εξάρτηση μίας ασφαλιστικής εταιρείας από ένα μη «ιδιόκτητο» δίκτυο συνεργατών για την πρόσκτηση νέων εργασιών, τόσο πιο μεγάλη πίεση δέχεται για τις προμήθειες που χορηγεί. Οι αντασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν μέρος του κινδύνου που έχουν επωμιστεί οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Αγοραστές των ασφαλιστικών προϊόντων – υπηρεσιών είναι τα μεμονωμένα άτομα – ιδιώτες και βέβαια οι επιχειρήσεις. Η διαπραγματευτική δύναμη των μεμονωμένων «καταναλωτών» θεωρείται περιορισμένη. Παρόλα αυτά, η γνώμη του καταναλωτή, σε συνδυασμό πάντα με την καθοδήγηση του ασφαλιστικού του συμβούλου (όταν αυτός υπάρχει) και βέβαια την καλή του γνώση και ενημέρωση γύρω από την αγορά, είναι δυνατόν να τον οδηγήσει στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά λύσης, στα πλαίσια πάντοτε των δικών του αναγκών και απαιτήσεων.

Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων

Ο αριθμός των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σήμερα είναι αρκετά μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος της ασφαλιστικής παραγωγής. Επιπλέον, η μείωση του συνόλου της ασφαλιστικής παραγωγής την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, όξυνε σημαντικά τον ανταγωνισμό στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Πηγή: insuranceworld.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here