Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει ότι πραγματοποίησε την πληρωμή προς το Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος για την χρήση 2019, ύψους € 42,1 εκατ. περίπου (έναντι € 7,2 εκατ. περίπου πέρυσι).

Η σημαντική αύξηση του μερίσματος ήταν συνέπεια των πολύ καλών επιδόσεων της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της το έτος 2019 (κατά το οποίο τα κέρδη υπερτετραπλασιάστηκαν σε € 57,1 εκατ. από € 13,1 εκατ. το προηγούμενο έτος).

Σχετικά με το έτος 2020, και παρά τις αντίξοες συνθήκες και το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ δεν προχώρησαν σε διανομή μερίσματος στα πλαίσια διακράτησης ρευστότητας για την ασφαλή λειτουργία τους την περίοδο της πανδημίας, η ΕΕΣΥΠ διατηρεί κερδοφόρες επιδόσεις, με κέρδη σε εταιρικό επίπεδο της τάξεως των € 27,3 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here