Αρχίζουν να αποδίδουν ακόμη περισσότερο οι εταιρείες που ανήκουν υπό την «ομπρέλα» του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), όπως καταγράφεται στα τελευταία οικονομικά μεγέθη.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως τα κέρδη σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο υπερτετραπλασιάστηκαν ενώ παρόμοια ήταν και η πορεία των εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 57,17 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. προηγουμένως, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 61,94 εκατ. ευρώ έναντι 16,98 εκατ. την περσινή χρονιά. Παράλληλα, τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε 72 εκατ. ευρώ.

Ορθή πρακτική διακυβέρνησης & Δίκτυο Καινοτομίας

Όπως εξηγεί η διοίκηση, ταυτόχρονα με αυτήν την οικονομική επίδοση, η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν την υιοθέτηση ορθών πρακτικών υπεύθυνης διοίκησης, διαφάνειας καθώς και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ασκώντας ενεργά το ρόλο του μετόχου στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της.

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης εξάλλου, και προκειμένου να επιτύχει τους γενικότερους στόχους της, η ΕΕΣΥΠ ανακοίνωσε πρόσφατα και τη σύσταση Δικτύου Καινοτομίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις Δημόσιες Επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, μέσα από τη χαρτογράφηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την διερεύνηση διεθνώς βέλτιστων πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και προτύπων καινοτομίας.

Μέρισμα 42 εκατ. στο Δημόσιο

Σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων, σημαντικά αυξημένο αναμένεται το μέρισμα προς διανομή στο Ελληνικό Δημόσιο εντός του 2020, το οποίο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε περίπου € 42 εκατ. πέραν αυτών που η ΕΕΣΥΠ θα διακρατήσει για την υλοποίηση της επενδυτικής της πολιτικής

Σημειώνεται τέλος, πως μεταξύ των ωφελειών της στρατηγικής διαχείρισης των εταιρειών ήταν και η επίτευξη διανομής κερδών από εταιρείες που επί σειρά ετών στο παρελθόν δεν διένειμαν μέρισμα.

Βάιος Κρόκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here