Η  εταιρεία “Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσής της ότι στις 3 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με διακριτικό τίτλο σε “ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. “.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Επιτροπή των Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 21/12/2020 ενημερώθηκε επίσης για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση  της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 28/12/2020, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.  με διακριτικό τίτλο “ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ “.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here