Σε επενδύσεις κυρίως στο χώρο των logistics αναμένεται να διατεθεί ένα τμήμα των κεφαλαίων που έχει λαμβάνειν η Trastor AEEAΠ από το ομολογιακό.

Η εταιρεία σύνηψε πρόγραμμα εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 65,2 εκατ. ευρώ με διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την Eurobank Α.Ε..

Η κάλυψη του ομολογιακού Δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό έως και 43,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

Μεταξύ των επενδύσεων, ήτοι κοντά στα 15 εκατ ευρώ είναι και για εγκαταστάσεις logistics στον Ασπρόπυργο. 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here