Ανέβηκε επίπεδο η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. με τις επενδύσεις που έκανε ακόμη κι εν μέσω πανδημίας, ξεπερνώντας πλέον σε αξία χαρτοφυλακίου τα 300 εκατ. ευρώ. Με βάση την κατάστασης επενδύσεων, στο τέλος της περασμένης χρονιάς, η εταιρεία, μέσα στο 2020, υλοποίησε 7 νέες επενδύσεις σε ακίνητα (γραφειακοί χώροι και logistics) και ενσωμάτωσε στο χαρτοφυλάκιό της 4 ακίνητα τα οποία προήλθαν από τη συγχώνευση των κατά 100% τεσσάρων θυγατρικών εταιρειών.

Επιπλέον, εντός του 2020, η εταιρεία συνήψε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80, το πρώην ακίνητο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη.

Επίσης, επένδυσε ποσό ύψους 9,5 εκ. ευρώ για την απόκτηση του 100% των μετοχών ανώνυμης εταιρείας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο (logistics), με αξία αποτίμησης 15,4 εκ. ευρώ στο τέλος της περασμένης χρονιάς. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία αποτίμησης των 65 επενδυτικών ακινήτων του ομίλου (εταιρείας και θυγατρικής της), στις 31.12.2020, ανερχόταν στα 301,6 εκατ. ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here