Η εταιρεία «PASAL» ανακοίνωσε ότι την 5ην Φεβρουαρίου 2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως: «PREMIA S.A.»με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων με την αριθ. 22256/22-02-2021 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του, της 25/02/2021 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, ορίζεται ότι από τις 01/03/2021, η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «PREMIA AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here