Προτού συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Εθνική Τράπεζα θα έχει ολοκληρώσει την συναλλαγή, για να εγγράψει στον ισολογισμό της, την πώληση του 90% (όχι του 80%) της θυγατρικής της Ασφαλιστικής, της μεγαλύτερης της χώρας, στο CVC Capital Partners Fund . 

H συμφωνία που θα υπογραφεί τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο προβλέπει ότι η CVC Capital θα καταβάλει περίπου 450 εκατ. ευρώ για το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την ΕΤΕ να διατηρεί το υπόλοιπο 10% και να συνάπτει με το CVC δωδεκαετή συνεργασία στο bancassurance.

Το CVC Capital Partners Fund , αρχικά πρόσφερε  για το 80% της ασφαλιστικής 390 εκατ ευρώ +60 εκατ ευρώ προκαταβολικά ως προμήθεια για την πώληση των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων για μία 10ετία από το δίκτυο της ΕΤΕ. Σύνολο 450 εκατ ευρώ.

Με τη νέα συμφωνία το CVC αποκτά το 90% της ασφαλιστικής εταιρεία προσφέροντας υψηλότερο τίμημα που δεν θα επιφέρει ζημία στον ισολογισμό της Εθνικής. Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική Τράπεζα δεν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την εποχή που οι άλλες συστημικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει την κούρσα αναζήτησης νέων μετόχων…

Μοναδική πλέον αιτία της καθυστέρησης της υπογραφής είναι οι διαδικασίες έγκρισης της συναλλαγής από τον μεγαλομέτοχο της Εθνικής, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 40,6% της τράπεζας.

Μόνον έτσι θα διασφαλιστεί η έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής τον Ιούνιο.

Το τίμημα είναι πολύ κοντά στην αποτίμηση της Εθνικής Ασφαλιστικής όπως είναι εγγεγραμμένη στον ισολογισμό μητρικής Τράπεζας .

Η λογιστική αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώνεται σε 1,2 δισ. ευρώ και κατά τη χρήση του 2019 η ΕΤΕ είχε προχωρήσει στην απομείωση της αξίας της εταιρείας κατά 494 εκατ. ευρώ, εγγράφοντας τότε εφάπαξ τη σχετική ζημία, κίνηση που είχε γίνει προκειμένου να διευκολύνει τη διαπραγμάτευση με το CVC.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here