Σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases, συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, μεικτής λογιστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής αντιστοιχεί σε περίπου 26% της μεικτής λογιστικής αξίας και αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών της τράπεζας, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Υπενθυμίζεται πως στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 το «κόκκινο» στοκ της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικά, 400 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά δάνεια. Το ύψος τους δε, είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (5,9 δισ. ευρώ), με συνεισφορά, τόσο από την εκτέλεση των τιτλοποιήσεων του Ομίλου, όσο και από οργανική μείωση. Ο δείκτης NPE υποχώρησε το γ’ τρίμηνο του 2022 στο 8,7% από 9,1% στο προηγούμενο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο του 2021 (16,6%), κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής», καθώς και των συναλλαγών NPEs εκτός «Ηρακλή», οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2021 και το πρώτο εξάμηνο του 2022, αλλά και της οργανικής μείωσης κατά 700 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι ο δείκτης να μειωθεί κάτω του 8% στο τέλος του 2022, ως συνέπεια του αναμενόμενου αρνητικού σχηματισμού νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και διαγραφών το δ’ τρίμηνο του έτους.

Η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς, επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βέκρης ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here