Σε διευκρινίσεις για το αντάλλαγμα σε μετρητά που θα προσφερθεί στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ προχωρά η Titan Cement International S.A. σε συνέχεια της από 18.10.2018 ανακοίνωσής της περί της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» (εφεξής «ΤΙΤΑΝ»), σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η Titan Cement International S.A. διευκρινίζει ότι, καθόσον οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί, κατά περίπτωση, κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ κατά του έξι μήνες που προηγούνται της 18.10.2018 δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των μετοχών της αντίστοιχης κατηγορίας, το αντάλλαγμα σε μετρητά που θα προσφερθεί ως εναλλακτική δυνατότητα στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς και εξόδου, κατ’ άρθρα 27 και 28 του Νόμου εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτών των άρθρων, θα υπολογιστεί τελικώς λαμβάνοντας υπόψη και την αποτίμηση των μετοχών της ΤΙΤΑΝ που πρόκειται να διενεργηθεί άμεσα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Νόμου  και σε κάθε περίπτωση πριν από την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, η δε σχετική έκθεση αποτίμησης θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου.

Συνεπώς, το αντάλλαγμα σε μετρητά ανά κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ που αναφέρεται στην ως άνω ανακοίνωση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Get Free Email Updates!

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr

Δέχομαι να αποθηκευθεί το e-mail μου στο σύστημα αποστολής newsletter.

Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε επιθυμείτε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here