Σχέδιο κανονιστικής πράξης για τις τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων ετοίμασε η Αριστοτέλους, στο πλαίσιο αλλαγών που αναμένεται να επηρεάσουν και τη συμμετοχή των ασθενών.

Ταχύτητα φαίνεται πως έχει ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά τον ανασχεδιασμό παραμέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής, πιθανότατα λόγω της ασφυκτικής πίεσης που ασκεί ο προεκλογικός χρόνος… Έτσι, μια προσπάθεια αλλαγής του κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με τις τιμές αποζημίωσης, η οποία αναμένεται να ακολουθηθεί από νομοθετικές αλλαγές και στις συμμετοχές των ασθενών, αναμένεται να φθάσει το επόμενο διάστημα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ουσιαστικά, με την εν λόγω υπουργική απόφαση θα εφαρμοστεί η ταύτιση της ασφαλιστικής τιμής με τη λιανική, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Virus. Σημαντική επισήμανση είναι βέβαια ότι οι τιμές αναφοράς που προσδιορίζονται βάσει της ΥΑ, δεν θα εφαρμόζονται στα φάρμακα για τα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία βάσει διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχέδιο της ΥΑ για τα γενόσημα ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών φαρμάκων, σημείο βέβαια που προβλεπόταν και με την προηγούμενη ΥΑ. Για τα off patent ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου φαρμάκου, ενώ «στην περίπτωση που η λιανική τιμή του δελτίου τιμών του φαρμάκου αναφοράς και του αντίστοιχου γενοσήμου ταυτίζονται, ως τιμή αναφοράς αμφοτέρων ορίζεται το 65% της λιανικής τιμής τους, όπως προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών».

Σχέδιο Κανονιστικής Πράξης για τις Τιμές Αποζημίωσης

Για τα off patent ΦΥΚ, τιμή αναφοράς θεωρείται η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, ενώ αν  δεν υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η νοσοκομειακή τιμή του φαρμάκου μείον 5%. Αλλά και για τα on patent φάρμακα ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τους τιμή. Αντίστοιχα, και για τα on patent ΦΥΚ ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τους τιμή μείον 5%.

Για τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς ΦΥΚ ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου φθηνότερου βιομοειδούς φαρμάκου μείον 5%, «ενώ αν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς των βιολογικών φαρμάκων αναφοράς, που ανήκουν στην κατηγορία Φ.Υ.Κ., ορίζεται η νοσοκομειακή τους τιμή, μείον 5%, όπως προκύπτει από το δελτίο τιμών». Αντίστοιχα, για τα βιομοειδή φάρμακα ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του φθηνότερου αντίστοιχου βιομοειδούς φαρμάκου, ενώ αν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τους τιμή. «Για τους φάρμακα που εμπεριέχουν συνδυασμό γνωστών δραστικών ουσιών, η τιμή αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των τιμών αναφοράς των φαρμάκων που περιλαμβάνουν στην σύνθεσή τους τις ανωτέρω δραστικές ουσίες που συνδυάζονται».

Συμμετοχή Ασθενών

Το σχέδιο της ΥΑ δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι ουσιαστικό στα όσα γνωρίζουμε για τη συμμετοχή των ασφαλισμένων. Αναφέρει, λοιπόν, ότι «στην περίπτωση επιλογής από τον ασθενή φαρμακευτικού σκευάσματος με λιανική τιμή που συμπίπτει με την ασφαλιστικής τιμή, ο ασθενής καταβάλλει το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του. Αλλά, αν ο ασθενείς επιλέξει φάρμακο με υψηλότερη λιανική τιμή από την τιμή αποζημίωσης, θα καλύψει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής του φαρμάκου. Διατηρείται, επιπλέον, το ανώτατο όριο των 20 ευρώ, που επιτρέπεται να καταβάλει ο ασθενής, πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανά μοναδιαίο σκεύασμα.

Αλλά, το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχής των ασθενών αναμένεται να αλλάξει περαιτέρω.  Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Ανδρέας Ξανθός, μετά την απόφαση να μηδενιστεί η συμμετοχή των ασθενών με χρόνια νοσήματα (σε φάρμακα με 10% συμμετοχή) αν επιλέξουν γενόσημο, το Υπουργείο εξετάζει «κάτι παρόμοιο, μία μικρή μείωση της επιβάρυνσης όταν επιλέγεται γενόσημο, που είναι και στο 25% σε συγκεκριμένα νοσήματα».

σε σχέδιο νόμου, το οποίο είναι στα σκαριά, αναμένεται να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταβολής της συμμετοχής για ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως τα γενόσημα, καθώς και η μείωση συμμετοχής ασφαλισμένων για όλα τα φαρμακεία της κοινότητας με επιτυχή συμφωνία διαπραγμάτευσης.

Μάλιστα, τα πρωτότυπα φάρμακα που θα καλύπτουν τη διαφορά τιμής αποζημίωσης και λιανικής τιμής, ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση των ασθενών, θα αντιμετωπίζονται ως γενόσημα, στο κομμάτι της αποζημίωσης. Παράγοντες της αγοράς μεταφράζοντας αυτή την αναμενόμενη αλλαγή, εκτιμούν πως στην πράξη, η δυνατότητα επιστροφής της διαφοράς μεταξύ Τ.Α. και Λ.Τ. θα γίνεται μέσω rebate, σε όσα πρωτότυπα φάρμακα εκτός προστασίας επιθυμούν να αντιμετωπίζονται, σε επίπεδο αποζημίωσης, ως γενόσημα. Άλλωστε, με τις αλλαγές στη διαδικασία τιμολόγησης αφαιρέθηκε και η δυνατότητα εθελούσιων μειώσεων.

 

Virus.com.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here