Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Τις θέσεις της αναφορικά με την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II το 2020 κατέθεσε ο Σύνδεσμος των (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών της Ευρώπης, Insurance Europe, σε συνεργασία με τα φόρα των Γενικών Οικονομικών Διευθυντών (CFO) και των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Ρίσκου (CRO).  Η τοποθέτηση της Insurance Europe έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) αναφορικά με τις προτάσεις της τελευταίας για τα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούν οι εταιρείες στις εποπτικές αρχές και αυτά που πρέπει να δημοσιοποιούν στο ευρύ κοινό. Οι προτάσεις της EIOPA αυτές καθαυτές ήρθαν ως απάντηση σε πρόσκληση της Κομισιόν (που θα υποβάλει την πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας) για παροχή συμβουλών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Insurance Europe στηρίζει πλήρως την πρόθεση της EIOPA να εισηγηθεί «σημαντική μείωση στο εύρος των υποχρεώσεων γνωστοποίησης κατά τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις» και «αυξημένη αναλογικότητα μεταξύ των στοιχείων που κοινοποιούνται στις εποπτικές αρχές και στο ευρύ κοινό».  Ωστόσο, αν και οι προτάσεις της ΕΙΟΡΑ περιλαμβάνουν ορισμένες δυνητικά εποικοδομητικές ιδέες, δεν θα επιτύχουν τους σκοπούς τους επειδή η EIOPA έχει επίσης εισαγάγει υποχρέωση κοινοποίησης πρόσθετων στοιχείων καθώς και αλλαγές στις υφιστάμενες προδιαγραφές (templates). Αυτό σημαίνει ότι οι τρέχουσες προτάσεις της Αρχής στην πραγματικότητα οδηγούν σε αύξηση του συνολικού βάρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Επιπροσθέτως, η ΕΙΟΡΑ δεν αποδεικνύει ότι το κόστος που συνεπάγονται οι αυξημένες υποχρεώσεις δημοσιότητας και οι αλλαγές αντισταθμίζονται επαρκώς από τα όποια οφέλη

Επομένως –καταλήγει η Insurance Europe- οι αλλαγές που προτείνει η ΕΙΟΡΑ απαιτούν βελτιώσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν νέες υποχρεώσεις δημοσιότητας είναι χρήσιμες και αναλογικές. Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη για αποφυγή προτάσεων που θα οδηγούσαν σε αύξηση αντί για μείωση του κόστους και του βάρους των κοινοποιήσεων. Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία  προτρέπει την ΕΙΟΡΑ να λάβει υπόψη της την σχέση κόστους/οφέλους των αυξημένων απαιτήσεων δημοσιότητας και των αλλαγών στα υφιστάμενα templates.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here