Σε 389,7 εκατ. ευρώ ανήλθε η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι ανωτέρω αυξήσεις εύλογης αξίας προήλθαν, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η ολοκλήρωση του κτηρίου γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, την απόκτηση πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού και την αγορά τριών ακινήτων, παράλληλα με την πώληση δύο ακινήτων.

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με υψηλή εμπορευσιμότητα και σημαντική γεωγραφική διασπορά, η Noval Property κατατάσσεται δεύτερη ανάμεσα στις υφιστάμενες Α.Ε.Ε.Α.Π. στην Ελλάδα σε αξία χαρτοφυλακίου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here