Η προθεσμία εκπνέει σήμερα και οι μισές τουλάχιστον από τις υπόχρεες επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να διασυνδέσουν τα POS με τις ταμειακές τους μηχανές.

Περίπου 250.000-300.000 POS δεν έχουν ακόµη διασυνδεθεί λόγω τεχνικών προβληµάτων αλλά και έλλειψης τεχνικών. Επιχειρήσεις στην περιφέρεια αναφέρουν ότι ακόµη περιµένουν τους τεχνικούς από τα αστικά κέντρα, προκειµένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναβαθµίσεις του εξοπλισµού τους.

Στις 11 το πρωί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα επικρατεί πυρετός συσκέψεων στο Υπουργείο Οικονομικών (απόντος του Κ. Χατζηδάκη που παίρνει εξιτήριο σήμερα) για να δοθεί παράταση ενός μηνός.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υφυπουργός Χ. Θεοχάρης και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής θα συνεκτιμήσουν τα δεδομένα της αγοράς δηλαδή από τους παρόχους, τους τεχνικούς και τις επιχειρήσεις λιανικής.

Κατά πάσα πιθανότητα θα παραταθούν μόνο οι προθεσμίες επιβολής των προστίμων κατά 1 μήνα, κάτι που ουσιαστικά οδηγεί στην παράταση λειτουργίας του μέτρου.

Οι εποχικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να διασυνδέσουν σήμερα τα POS. Αρκεί να το κάνουν μία μέρα πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητα τους.

Τα ΤΑΧΙ υποχρεούνται να έχουν διασυνδεδεμένα POS μέχρι 31 Μαρτίου.

Η ΑΑΔΕ σπεύδει να διευκρινίσει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Τα υφιστάμενα POS θα πρέπει να αναβαθμιστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσής τους.
  • Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs).
  • Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής του μητρώου μέσων πληρωμών.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν.

Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών.

Διασύνδεση POS – Ταμειακών Συστημάτων:

Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απαιτείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί.

Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν, με τρεις τρόπους:

Α) μέσω email

Β) μέσω σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE

Γ) με σχετική ένδειξη στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» στην εφαρμογή «Στοιχεία Επιχείρησης»

Για τη διασύνδεση οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Προβολή στοιχείων POS.

Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Μητρώο POS

Υποβολή δήλωσης διαφωνίας.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών- Αναβάθμιση POS. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)
Ειδοποίηση αναβάθμισης.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν

Διασύνδεση POS – Ταμειακού Συστήματος.

Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 29/2/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

Επιχειρήσεις λιανικής

Τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδέσουν τα συστήματα τους. Συγκεκριμένα, για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται με βάση τον νόμο να διασυνδέσουν τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές και δεν το κάνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων προβλέπεται:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Πάροχοι τερματικών POS

Τους παρόχους τερματικών POS. Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές, όπως αυτές έχουν οριστεί από την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται:

Πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

Αν όμως η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300.000 ευρώ.

Όσοι πάροχοι δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών τους για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών τότε:

α) παύει να ισχύει η δήλωση συμμόρφωσης, δηλαδή η δυνατότητα τα τερματικά POS να είναι συμβατά με τους όρους της αγοράς, και επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους 100.000 ευρώ

και

β) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά τερματικό POS για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητα τους.

Εισαγωγείς – Κατασκευαστές

Σε περίπτωση που οι εταιρίες αυτές δεν συνεργάζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου όπως αυτό έχει οριστεί από την ΑΑΔΕ, τότε μπορεί να υπάρξει:

Ανάκληση της άδειας καταλληλότητας του μοντέλου ταμειακής μηχανής για όσους δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής της με τύπους τερματικών POS
Πρόστιμο 10.000 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ