Η πρόσφατη κατάρρευση της Silicon Valley Bank, με το 30% – 50% των καταθέσεων να είναι ανασφάλιστες, έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το πόσο ασφαλείς ή επισφαλείς είναι οι καταθέσεις στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το S&P Global, το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, αξία τριπλάσια από την κεφαλαιοποίηση της Apple ή περίπου ίση με το 30% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Στον απόηχο της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank (SVB), το Visual Capitalist εξέτασε τις 30 τράπεζες των ΗΠΑ με το υψηλότερο ποσοστό ανασφάλιστων καταθέσεων, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την S&P Global.

Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει τράπεζες των ΗΠΑ με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2022.

Περισσότερα στο insuranceworld.gr