Στοιχήματα για τη νέα επωνυμία της εισηγμένης MYTILINEOS βάζει η αγορά, με τους περισσότερους να υποθέτουν ότι θα πρόκειται για ριζικό rebranding, με διατήρηση, πιθανώς, του «M», καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για εισαγωγή των μετοχών της στο LSE.

Η αλλαγή επωνυμίας θα αποφασιστεί από τους μετόχους στην τακτική γενική συνέλευση της 4ης Ιουνίου. Το προτεινόμενο μέρισμα (καθαρό 1,425 ευρώ ανά μετοχή) σχεδιάζεται να αποκοπεί στις 26 Ιουνίου και ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) να οριστεί η 27η Ιουνίου. Τέλος, προτείνεται να διατεθεί σε μέλη του ΔΣ το ποσό των 3,18 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2023. Επιπρόσθετα, προτείνεται η τροποποίηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών. Με την αλλαγή μπορεί η εταιρεία να διαθέτει δωρεάν μετοχές, που εκδίδει με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Τέλος, το ΔΣ εισηγείται τον σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, ποσού 57,4 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη χρήσης 2023, καθώς και τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη ύψους 40 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής, στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων.

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑ WEEK