Με ρυθμό +2% αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα της Vodafone Ελλάδος στην οικονομική της χρήση που έληξε στο τέλος Μαρτίου (Απρίλιος 2022 – Μάρτιος 2023) και με +2,6% τα έσοδα από υπηρεσίες.

Η δεύτερη σε μέγεθος  τηλεπικοινωνιακή εταιρεία στην Ελλάδα, η Vodafone Ελλάδος εμφάνισε έσοδα  964 εκατ.€ έναντι 945 εκατ. ευρώ στη χρήση Απρίλιος 2021 – Μάρτιος 2022 και τα έσοδα από υπηρεσίες σε 877 εκατ.€ έναντι 855 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Ομίλου τα έσοδα από υπηρεσίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν, λόγω της περιαγωγής (περισσότεροι τουρίστες το περασμένο καλοκαίρι) την ανάπτυξη που σημειώνεται στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των έργων ψηφιοποίησης που αναλαμβάνει η εταιρεία για το δημόσιο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα έσοδα χονδρικής.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 8,6% στα 252 εκατ.€ και οι επενδύσεις (capital additions) 15,1% στα 137 εκατ. ευρώ.

Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας στο τέλος Μαρτίου ήταν 4,269 εκατ.€ έναντι 4,254 εκατ. ένα χρόνο πριν, εκ των οποίων το 42,4% αφορούσε πελάτες με συμβόλαιο (περισσότεροι 15 χιλ. πελάτες).