Της Ελενας Ερμείδου

Δύσκολες θα είναι οι διαπραγματεύσεις κατά τις ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων το 2021 προειδοποιεί η ΑΟΝ. Πολλά τα ζητούμενα μεταξύ αυτών είναι ο κορωνοϊός και πως θα ανταποκριθούν οι αντασφαλιστές στις ανανεώσεις αλλά και πως θα διαχειριστούν τις απαιτήσεις  των πελατών τους.

Ο Covid-19, οι φυσικές καταστροφές, τα χαμηλά επιτόκια και η εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των αντασφαλιστών με τους πελάτες τους, και  θα καθορίσουν τις όρους και τις συνθήκες των συμβάσεων.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Covid-19 έχει επιπτώσεις στον κλάδο, ωστόσο με την τόση αβεβαιότητα που κυριαρχεί οι αντασφαλιστές δύσκολα μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τους κινδύνους και πως αυτοί οι κίνδυνοι θα τους επηρεάσουν στο τέλος.

Ο κορωνοϊός πάντως είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα καθορίσει τις συνθήκες των διαπραγματεύσεων το 2021 στην αγορά. Η αγορά ήδη είχε ξεκινήσει να σκληραίνει πριν από την επέλαση της πανδημίας. Τα χαμηλά επιτόκια υπήρχαν προκαλώντας σοβαρό αντίκτυπο στους αντασφαλιστές στον κόσμο αλλά, και  επιδεινώνοντας τα αποτελέσματα στον κλάδο περιουσίας και ατυχημάτων.

Για να προσαρμοστούν οι αντασφαλιστές στο νέο περιβάλλον και για να έχουν επαρκείς αποδόσεις θα πρέπει να αλλάξουν τους όρους και τις συνθήκες των τιμολογίων τους. Κάποια τιμολόγια που έχουν έκθεση σε υψηλούς κινδύνους θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Οι αντασφαλίσεις στον κλάδο ατυχημάτων θα υποστούν πιέσεις, οι οποίες δεν θα είναι ίδιες με αυτές του κλάδου περιουσίας. Ο κλάδος περιουσίας θα επικεντρωθεί περισσότερο στις τιμές των αντασφαλίστρων.

Και ενώ οι τιμές οι όροι και οι συνθήκες θα είναι το πρωταρχικό θέμα συζήτησης κατά τις ανανεώσεις, το άλλο θέμα θα είναι το πώς οι αντασφαλιστές θα ανταποκριθούν απέναντι στον κορωνοϊό και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών βάσει των προγραμμάτων που έχουν.  Ο τρόπος που θα ανταποκριθούν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα και τις σχέσεις τους με τους πελάτες.  Ενδιαφέρον θα υπάρξει ως εκ τούτου το πώς θα γίνει η διαχείριση των ατομικών λογαριασμών για το 2021.

Ένα άλλο θέμα είναι οι τιμές σε σχέση με την ζήτηση. Οι τιμές μεταβάλλονται καθώς ανεβαίνει η ζήτηση. Κάποιοι αγόρασαν έξτρα καλύψεις μέσα στο εξάμηνο ή μείωσαν την έκθεση τους στον κίνδυνο μειώνοντας την μεταβλητότητα στους ισολογισμούς τους. Τα χαμηλά επιτόκια επίσης οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης για αντασφάλειες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μία τάση για αύξηση των καλύψεων σε επιχειρήσεις.

Μείζον θέμα και οι αποδόσεις επί των επενδύσεων. Οι αποδόσεις τελευταία  ήταν πολύ χαμηλές και θα τώρα θα πέσουν ακόμα περισσότερο, συνεπώς και οι αντασφαλιστές επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα του underwriting και στην μείωση των δαπανών τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here