Η ARAG προσελκύει περισσότερους από 400.000 νέους πελάτες

Ο Όμιλος ARAG σημειώνει ξανά σημαντική ανάπτυξη το 2023 (αύξηση 7,9 %)
• Συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση ασφαλίστρων κατά 10,5 % στην γερμανική αγορά
• Δυναμική ανάπτυξη 16,8 % στον τομέα της ασφάλισης υγείας
• Ο Όμιλος επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο συμβολαίων κατά 400.000 μονάδες στο σύνολο
• Το κέρδος από τις συνήθεις δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 40 %
• Άλλο ένα υποσχόμενο ξεκίνημα για το τρέχον οικονομικό έτος

Ο Όμιλος ARAG αύξησε ξανά τα ακαθάριστα ασφάλιστρα του το 2023 – κατά 7,9 % (€ 174 εκατομμύρια) φτάνοντας τα € 2,37 δισεκατομμύρια. Συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε πάνω από € 2,4 δισεκατομμύρια.

Το αποτέλεσμα ανάληψης κινδύνων των € 138 εκατομμυρίων είναι το δεύτερο ισχυρότερο στην ιστορία του Ομίλου. Το κέρδος από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 40 % φτάνοντας τα € 137 εκατομμύρια και τα καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος φτάνοντας τα € 86 εκατομμύρια. «Συνολικά, η ARAG ήταν ξανά σε πολύ καλή κατάσταση το 2023. Η ικανή ομάδα μας, η σαφής εστίασή μας στην Νομική Προστασία και την ασφάλιση υγείας, και η εκτεταμένη διεθνής διαφοροποίησή μας, σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και καθιερωμένες διαδικασίες, δημιουργούν μια ανθεκτική συνταγή για επιτυχία», εξήγησε ο Dr. Renko Dirksen, Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ARAG SE, κατά την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ARAG.

Στην γερμανική ασφαλιστική αγορά, η ισχυρή ζήτηση για Νομική Προστασία και ασφάλιση υγείας συνέχισε να καθοδηγεί τις δραστηριότητες του Ομίλου της ARAG. Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 10,5% φτάνοντας τα € 1,4 δισεκατομμύρια.