Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Εθνική Τράπεζα την 21η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της συναλλαγής πωλήσεως κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 21ης Απριλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 27η Απριλίου 2021, ώρα 11.00 π.μ.

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here