Από σήμερα, η νέα πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας HDB υποδέχεται αιτήσεις για τα 3 νέα χρηματοδοτικά προϊόντα της, σε συνεργασία με το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας (13 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα).

 • Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν τα στοιχεία τους μία και μόνη φορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  KYC by HDB, η αίτηση τους αξιολογείται και αυτόματα προωθείται στις τράπεζες που ο υποψήφιος δανειολήπτης θέλει να συνεργαστεί, χωρίς άλλες χρονοβόρες ή δαπανηρές διαδικασίες…

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου σχολιάζοντας την θερμή ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, δήλωσε:

  • «Απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προτού συμπληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους, διαθέτει στην Ελληνική αγορά τα νέου τύπου χρηματοδοτικά εργαλεία που συμβάλλουν στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου στη χώρα μας.
  • Τα νέα εργαλεία της HDB χρηματοδοτούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ταυτόχρονα μεγιστοποιούν τις δυνατότητες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
  • Καλωσορίζουμε τις τράπεζες που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της HDB, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι ΟΛΑ τα νέα προϊόντα είναι πλέον διαθέσιμα μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας KYC by HDB.
  • Η πλατφόρμα KYC by HDB διευκολύνει τις επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο της τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια -μία και μόνη φορά- και κατόπιν να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν, χωρίς κόστος, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
  • H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB συνεχίζει να στηρίζει την Ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με σύγχρονα εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης…»

Τα 3 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB είναι τα εξής:

– Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

– Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη ,το δε ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

– Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.