Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου μεταθέτει χρονικά και την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των φετινών φορο-δηλώσεων.

Τα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων στο Taxisnet περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τις 30 του ίδιου μήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εξοφλήσουν την πρώτη από τις 6 μηνιαίες δόσεις του φόρου. Η τελευταία δόση θα πληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Υπολογίζεται ότι και φέτος, πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, ενώ θα ισχύουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα ο ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) μειώνεται:

– 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
– 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ,
– 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ,
– 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και
– 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Οι εκπτώσεις

Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά.

3) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Έκπτωση 100%

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here