Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας, όπως αποτυπώνεται μελέτη της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης για το 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, από τις δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη χώρα μας το περασμένο έτος, προέκυψαν τα παρακάτω οφέλη σε εθνικό επίπεδο:

€635 εκατ. ή 0,35% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) είναι η συνολική προστιθέμενη αξία που δημιούργησε ο Όμιλος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here