Σε διεύρυνση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αναδιαμορφώνοντας το επιχειρηματικό του μοντέλο, προχωρά ο Όμιλος IDEAL. 

Για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου ανάπτυξης και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών του, ο Όμιλος IDEAL προχωρά μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στην ενσωμάτωση των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου – και οι δύο επενδύσεις του Virtus South European Fund (VSEF), το επενδυτικό όχημα το οποίο διαχειρίζεται η Virtus International Partners (Virtus).

Oι θυγατρικές του ομίλου ειδικεύονται στη διανομή λευκών οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και ψηφιακής ασφάλειας, στην παραγωγή λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και λύσεων κυβερνασφάλειας

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου IDEAL αποφάσισε να προτείνει την μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών  των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited (SICC) και ESM Effervescent Sodas Management Limited (ESM), ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της SICC ανήκουν κατά ποσοστό 51% στο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (VSEF) και κατά ποσοστό 49% στον κ. Στέλιο Βυτόγιαννη. Οι μετοχές της ESM  ανήκουν κατά ποσοστό 100% στο VSEF.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της εισφοράς του συνόλου των μετοχών των παραπάνω εταιρειών θα προκύψουν 23.176.792 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Συγκεκριμένα:

  • Για την εισφορά των μετοχών της SICC, θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους της 16.609.651 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία και συνολικής αξίας €40.195.355,42.
  • Για την εισφορά των μετοχών της ESM, θα διατεθούν στον μόνο μέτοχό της, 6.567.141 νέες μετοχές του Ομίλου IDEAL, ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μία, και συνολικής αξίας €15.892.481,22.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου IDEAL θα ανέρχεται πλέον σε €12.590.103,60 και θα διαιρείται σε 31.475.259,00 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η καθεμία. Το VSEF αναμένεται να κατέχει ποσοστό περίπου 47,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Ομίλου IDEAL, με αποτέλεσμα να υποχρεούται σε υποβολή δημόσιας πρότασης για το σύνολο των μετοχών του Ομίλου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσω της συναλλαγής, ο Όμιλος IDEAL

  • ενσωματώνει στο ακέραιο τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents,
  • μεγαλώνει και επεκτείνεται στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής premium mixers & tonics.

Η Τράπεζα Eurobank A.E. συντονίζει την παρούσα Συναλλαγή. Για τoν Όμιλο IDEAL ενεργεί ως νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία ‘ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ’. και για την Virtus η δικηγορική εταιρεία ‘ΣΟΥΡΙΑΔΑΚΙΣ ΤΣΙΜΠΡΗΣ’

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here