Από σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την εισαγωγή αργού πετρελαίου που παράγεται στη Ρωσία και μεταφέρεται από τη θάλασσα.

Η Βουλγαρία, να συνεχίσει να εισάγει ρωσικό αργό από τη θάλασσα μέχρι το τέλος του 2024, βάσει συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν από τις 4 Ιουνίου 2022.

Η ροή από τον αγωγό Druzhba δεν επηρεάζεται, αν και η Γερμανία και η Πολωνία δήλωσαν και οι δύο ότι θα σταματήσουν τέτοιες εισαγωγές μέχρι το τέλος του 2022.

Η Βρετανία και η ΕΕ επιβάλλουν επίσης απαγόρευση σε υπηρεσίες προς ναυτιλιακές που επιτρέπουν τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρέχονται σε τρίτες χώρες.

Ο κατάλογος των υπηρεσιών που δεν θα επιτρέπεται να παρέχονται από σήμερα περιλαμβάνει ασφάλειες, μεσιτείες και κυρίως τη χρήση για το συγκεκριμένο σκοπό του στόλου δεξαμενόπλοιων με έδρα την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που ανήκουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

  • Αυτοί οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για μεταφορά που αφορά τρίτες χώρες, εάν το ρωσικό πετρέλαιο αγοράζεται στην ανώτατη τιμή του πλαφόν ή κάτω από αυτή.

Το ανώτατο όριο αγοράς ρωσικού πετρελαίου (60 δολάρια) της G7 και της ΕΕ θα επιτρέπει σε χώρες εκτός ΕΕ να συνεχίσουν να εισάγουν ρωσικό αργό πετρέλαιο από τη θάλασσα, αλλά θα απαγορεύσει στις ναυτιλιακές, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες να διακινούν φορτία ρωσικού αργού σε όλο τον κόσμο, εκτός εάν πωλείται κάτω από την τιμή του πλαφόν των 60 δολαρίων το βαρέλι.

Επειδή οι πιο σημαντικές ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες εδρεύουν στις χώρες της G7, το ανώτατο όριο τιμών θεωρητικά τουλάχιστον θα δυσκολέψει πολύ τη Μόσχα να πουλά το πετρέλαιο της σε υψηλότερη τιμή.

Ο στόχος του ανώτατου ορίου τιμών είναι διπλός:

  1. να διατηρήσει το ρωσικό πετρέλαιο χαμηλής τιμής (έως 60 δολ το βαρέλι) να ρέει στις παγκόσμιες αγορές αλλά και
  2. να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας.

Με το ανώτατο όριο τιμών η ΕΕ και το G7 θεωρούν ότι δίνονται κίνητρα για τη Ρωσία, τις χώρες εισαγωγής πετρελαίου και τους συμμετέχοντες στην αγορά να διατηρήσουν τη ροή ρωσικού πετρελαίου.

  • «Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΕ και άλλες χώρες της G7 έχουν ήδη δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αντίθετα, το ανώτατο όριο τιμής επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών μας να υποστηρίζουν αποστολές ρωσικού πετρελαίου σε άλλες χώρες, εάν αγοράζονται κάτω από το ανώτατο όριο τιμής. Αυτό σημαίνει ότι οι κύριοι δικαιούχοι αυτού του πετρελαίου χαμηλότερης τιμής θα είναι τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, η οποία με τη σειρά της εξυπηρετεί τη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς» 

Στη συμφωνία απαγόρευσης συμμετέχουν  τα μέλη της G7, η Αυστραλία και όλη η ΕΕ με εξαίρεση τη Βουλγαρία (Ο λεγόμενος «Συνασπισμός ανώτατου ορίου τιμών» ή Price Cap Coalition)

Το πλαφόν τίθεται σε ισχύ από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 για το αργό πετρέλαιο και από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 για τα προϊόντα πετρελαίου.

Η τιμή για τα διυλισμένα προϊόντα θα οριστικοποιηθεί σε εύθετο χρόνο, αναφέρει η ΕΕ.

Υπάρχει περίοδος εκκαθάρισης 45 ημερών για το θαλάσσιο ρωσικό αργό πετρέλαιο που αγοράζεται πάνω από το ανώτατο όριο τιμής, υπό τον όρο ότι φορτώνεται σε πλοίο στο λιμάνι φόρτωσης πριν από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και ότι θα εκφορτωθεί στον τελικό λιμένα προορισμού πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2023.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τη θάλασσα και θαλάσσιες μεταφορές, όπως για παράδειγμα κανονική ασφάλιση πλοίου και φορτίου.

 

Δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για τα πετρελαιοειδή. Μετά τον καθορισμό του αρχικού ανώτατου ορίου τιμής, η τιμή μπορεί να τροποποιηθεί από το λεγόμενο μηχανισμό Price Cap Coalition των χωρών του G7 και της ΕΕ που συμμετέχουν στο πλαφόν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κυρώσεις της ΕΕ ισχύουν εντός της δικαιοδοσίας (επικράτειας) της ΕΕ, σε υπηκόους της ΕΕ σε οποιαδήποτε τοποθεσία, σε εταιρείες και οργανισμούς που έχουν συσταθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους – συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων εταιρειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, καθώς και σε αεροσκάφη ή πλοία υπό τη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

Η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού θαλάσσιου πετρελαίου ισχύει για όλα τα πλοία της ΕΕ, που αποτελούν τα πλοία με σημαία ΕΕ, καθώς και τα πλοία που ανήκουν, ναυλώνονται ή/και λειτουργούν από εταιρείες ή υπηκόους της ΕΕ.

Αυτό θα καλύπτει επίσης τους ναυτιλιακούς πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό τους. Η ΕΕ δεν επιβάλλει κυρώσεις που έχουν εφαρμογή για άλλες χώρες και δικαιοδοσίες.

  • Εάν μια άλλη εκτός ΕΕ χώρα συμφωνήσει να ενταχθεί στο πλαφόν αυτό σημαίνει ότι συμφωνεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο σε τιμή κάτω από το ανώτατο όριο.

Αυτό θα επιτρέψει σε  μια τέτοια χώρα να επωφεληθεί από τις ναυτιλιακές μεταφορές και άλλες συναφείς υπηρεσίες (ασφάλιση και χρηματοδότηση) που παρέχονται από φορείς της ΕΕ.

Εάν δεν ενταχθούν στον Συνασπισμό του πλαφόν (Price Cap Coalition), που σημαίνει ότι θα αγοράζουν το πετρέλαιο πάνω από το ανώτατο όριο τιμής, οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ δεν θα μπορούν να μεταφέρουν τέτοιο πετρέλαιο σε αυτές τις χώρες, ούτε να τους παρέχουν χρηματοδότηση ή ναυτιλιακή ασφάλιση.

  • Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι δεν θα πουλά πετρέλαιο σε χώρες που συμμετέχουν στην επιβολή πλαφόν. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το σχέδιο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς κινδύνους για τις αγορές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και δημιουργίας έλλειψης στην αγορά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους εταίρους της «άμεσα» για την τιμολόγηση των πωλήσεων αργού, σημειώνοντας ότι «υπάρχει πάντα στοιχείο ισορροπίας συμφερόντων», συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

Αυτό αφήνει περιθώριο στη Ρωσία να πραγματοποιεί πωλήσεις σε τιμές κάτω του ανώτατου ορίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here