Μια σημαντική καινοτομία εγκαινιάζει σήμερα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE: «Foundation for Economic and Industrial Research») με τη δημιουργία ενός εξαιρετικά σημαντικού «Δείκτη κόστους αποζημιώσεων ασφαλιστικών νοσοκομειακών προγραμμάτων».

Στο εξής ο Δείκτης Κόστους Αποζημιώσεων Ασφαλιστικών Νοσοκομειακών Προγραμμάτων θα καθορίζει ποιος είναι ο «πραγματικός» ιατρικός πληθωρισμός που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και κατά συνέπεια θα επηρεάζει άμεσα τις ετήσιες αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας.

Ο καταναλωτής θα γνωρίζει αμέσως κατά πόσο η Ασφαλιστική του Εταιρεία ανεβάζει τα ασφάλιστρα πάνω από το επίπεδο του συγκεκριμένου δείκτη.

Ο Δείκτης είναι καθοριστικός ιδιαίτερα στα Ετησίως ανανεούμενα προγράμματα υγείας.

Μέχρι σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν με σχετική αυθαιρεσία τον αντίστοιχο δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ ο οποίος λόγω της φύσης του δεν μπορεί να αποτιμήσει το πραγματικό κόστος των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας. Μετρά διαφορετικά μεγέθη…

Στο εξής, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν ως βάση αναφοράς την ετήσια μεταβολή του νέου δείκτη του ΙΟΒΕ, σχετικά με το πόσο θα αυξάνουν (ή ενδεχομένως και να μειώνουν) τα τιμολόγιά τους.

Δυστυχώς, ο νέος Δείκτης του ΙΟΒΕ δεν επιταχύνει την υιοθέτηση των περιβόητων «ιατρικών πρωτοκόλλων», προκειμένου να βρεθεί ένας συμβιβαστικός τρόπος τιμολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας προς τους ιδιώτες ασθενείς αλλά -κυρίως- τις ασφαλιστικές εταιρείες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here