Η Alstom και η Siemens συμφώνησαν από κοινού να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέσμη διορθωτικών μέτρων στις 12 Δεκεμβρίου, σε απάντηση της Ανακοίνωσης Αιτιάσεων της 29ης Οκτωβρίου. Η δέσμη αυτή αποτελεί την πρότασή τους για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής, διατηρώντας παράλληλα την επιχειρηματική και οικονομική αξία της συμφωνίας.

Οι προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνουν κυρίως δραστηριότητες σηματοδότησης καθώς και προϊόντα τροχαίου υλικού και αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό των πωλήσεων της συνδυασμένης οντότητας. Τα μέρη θεωρούν ότι η προτεινόμενη δέσμη διορθωτικών μέτρων είναι κατάλληλη και επαρκής. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο αυτής της δέσμης θα είναι αρκετό για να αμβλύνει τις ανησυχίες της Επιτροπής. Η απόφαση της Επιτροπής αναμένεται μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here