Με επιστολή του ο ΣΕΒΕ καταθέτει συμπληρωματικές προτάσεις στα ήδη κατατεθειμένα αιτήματά του ώστε τα εν λόγω μέτρα να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και να αξιοποιηθούν από το μέγιστο δυνατό βαθμό παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΒΕ με τις προτάσεις

Προς

-Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη

-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση

-Υφυπουργό Oικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

-Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

– Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννη Τσακίρη

-Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκο

– Ειδική Γραμματέα Διαρθρωτικών Προγραμμάτων κα. Νίκη Δανδόλου

– Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή

– Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα. Αθηνά Χατζηπέτρου

– Πρόεδρο Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης & Β’ Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ κ. Χαράλαμπο Ξένο

Θέμα: Συμπληρωματικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον COVID-19 στις επιχειρήσεις

Σε συνέχεια σχετικών εγγράφων μας (βλ. και την επιστολή μας με ΑΠ 4405/08.04.20) αναφορικά με προτάσεις μας για τη βελτίωση των υφιστάμενων αναμφίβολα πολύ θετικών μέτρων που υλοποιούνται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις λόγω COVID-19, θα θέλαμε να επανέλθουμε σε κάποια ήδη κατατεθειμένα αιτήματά μας που δεν έχουν γίνει μέχρι αποδεκτά, όπως και σε κάποια νέα που προτείνουμε, ώστε τα εν λόγω μέτρα να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και να αξιοποιηθούν από το μέγιστο δυνατό βαθμό παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

1. Προγράμματα στήριξης ρευστότητας των επιχειρήσεων – Πρόβλημα η μη δυνατότητα υπαγωγής παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί το όριο των ενισχύσεων de minimis ή/και θεωρούνται προβληματικές σε προγράμματα στήριξης ρευστότητας που εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο

Η αποσαφήνιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με τους περιορισμούς και τους κανόνες σώρευσης που διέπουν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και ενίσχυσης ρευστότητας της αγοράς, τα οποία έχει σχεδιάσει και ενεργοποιήσει μέχρι σήμερα το Υπουργείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με τις τράπεζες με τον σχετικό πίνακα που αφορά και άλλα προγράμματα όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν απαραίτητο να γίνει, καθώς, μετά την έγκριση από την ΕΕ των μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού (παροχή εγγυήσεων ύψους 2 δις€, επιστρεπτέα προκαταβολή, καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δις€ βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, κ.λ.), αλλά και μέτρων όπως το πρόγραμμα παροχής δανείων με επιδότηση επιτοκίου από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, δημιουργήθηκε η προσδοκία πλήρους αξιοποίησής τους από τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Θα θέλαμε όμως και πάλι να επισημάνουμε ότι, παρά τα πολύ σημαντικά για τις επιχειρήσεις μέτρα, σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής και επανεκκίνησης της οικονομίας, πολλές παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αποκλείονται από αυτά, είτε διότι έχουν υπερβεί το όριο των ενισχύσεων de minimis των 200.000€ ή/και θεωρούνται προβληματικές σε προγράμματα στήριξης ρευστότητας που εντάσσονται στο αντίστοιχο πλαίσιο. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν – και συνεχίζουν να πλήττονται – από τον COVID19, λόγω της συμμετοχής τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ (σημειωτέον τα περισσότερα προκηρύχθηκαν μετά το 2016 και οι εντάξεις έχουν γίνει στην τριετία 2018-2020) αδυνατούν να συμμετέχουν λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης των 200.000,00€, όπου γίνεται αναφορά σε καθεστώς του καθεστώτος 1407/2013. Αποκλείονται δηλαδή και τιμωρούνται υγιείς επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια, αναπτύχθηκαν και διατήρησαν ή και αύξησαν το προσωπικό τους.

Η διατήρηση του όρου της προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με τον Καν. 651/2014 και η απαίτηση για τις επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές έως τις 31/12/2019, εφόσον κάνουν χρήση των ενισχύσεων του προσωρινού πλαισίου (όχι ενισχύσεις καθεστώτος de minimis) δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Μετά από μια δεκαετία κρίσης, όπου πολλές εταιρίες είχαν αρκετές ζημιογόνες χρήσεις (πχ. ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία βασική παράμετρος στις ζημίες αυτές αποτελούν οι επισφαλείς απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της κρίσης), είναι «άδικο» για την Ελλάδα να μην λαμβάνεται αυτό υπόψη στα κριτήρια χρηματοδοτήσεων μέσω κονδυλίων της ΕΕ.

Η αφαίρεση του σχετικού κριτηρίου δεν συνεπάγεται αυτόματα τη χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων, ακόμη και αυτών που θεωρούνται Zombie. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που ικανοποιούν σχετικά κριτήρια, όπως: a. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα b. Ενήμερο τραπεζικό δανεισμό c. Άλλα επιπρόσθετα κριτήρια (πχ. γεωγραφικά, μέγεθος προσωπικού, είδος δραστηριότητας)

Κατά συνέπεια, πρέπει να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες με τα κριτήρια αυτά, πόσο μάλλον σε συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, που καταλήγει σε αποκλεισμό των επιχειρήσεων αυτών από τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία παροχής ρευστότητας, συνεπάγεται:  Δημιουργία πολλαπλών ταχυτήτων επιχειρήσεων την επόμενη ημέρα  Κίνδυνος αρκετές εταιρίες να μην καταφέρουν να επιβιώσουν στις υφιστάμενες συνθήκες που αποτελούν τον ορισμό της ανωτέρας βίας.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια μεγαλύτερης ευελιξίας και κατ’ εξαίρεση τροποποιήσεων, δεδομένου ότι η χώρα μας εισήλθε μετά την πρόσφατη έξοδο της από μία δεκαετή οικονομική κρίση σε μία νέα οικονομική και ταυτόχρονα υγειονομική κρίση χωρίς ασφαλές χρονοδιάγραμμα εξόδου από αυτήν και με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες. Ειδικά μέτρα χρηματοοικονομικής φύσης όπως αυτά που ήδη «τρέχουν» ή αναμένονται όπως το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CΟVΙD-19 πρέπει να βασίζονται σε τραπεζικά κριτήρια, διαφορετικά, δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της Ελληνικής οικονομίας και αρκετές επιχειρήσεις δεν θα επωφεληθούν από μέτρα που θα βοηθήσουν σημαντικά τη βιωσιμότητά τους.

Η έννοια της προβληματικής επιχείρησης και η χρηματοδοτική αντιμετώπισή της θα πρέπει ευρύτερα στο νέο πλαίσιο 2021-2027 να εξεταστεί εκ νέου λαμβάνοντας κριτήρια κλαδικά, χωροταξικά και συνθηκών δημιουργίας της προβληματικότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πρόταση και αίτημά μας είναι η εξάντληση κάθε δυνατότητας αποσύνδεσης από το καθεστώς του 1407/13 ως προς το όριο τουλάχιστον και ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της προβληματικής επιχείρησης σε όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω COVID-19. Ιδιαίτερα δε ως προς το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, με δεδομένο ότι αποτελεί συνέχεια προηγούμενου προγράμματος και εντάσσεται σε συγκεκριμένο δεσμευτικό πλαίσιο, ζητούμε τον άμεσο σχεδιασμό ενός νέου αντίστοιχου προγράμματος στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω COVID19.

2. Έκπτωση στην έγκαιρη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 25% και από εργοδότες νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενα σύμφωνα με τον ΚΑΔ της επιχείρησης Δυστυχώς, παρά την παράταση της εν λόγω έκπτωσης και για τον μήνα Απρίλιο, αυτή συνεχίζει να προβλέπεται μόνο για άλλες κατηγορίες (αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες) πλην των εργοδοτών-νομικών προσώπων, γεγονός που δημιουργεί μία άνιση αντιμετώπιση μεταξύ τους. Πιστεύουμε ότι μία τέτοια έκπτωση θα αποτελέσει διευκόλυνση-στήριξη και για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε θέση και να επιθυμούν να είναι συνεπείς και για τα ασφαλιστικά ταμεία που, μπορεί να χάσουν κάποιο έσοδο, αλλά θα δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να είναι συνεπείς!

3. Έκπτωση σε φορολογικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων – αποσαφήνιση του τρόπου φορολογικής αντιμετώπισης-λογιστικής απεικόνισης της έκπτωσης του 25% Aν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVlD-19 δεν αξιοποιήσουν τα ευνοϊκά μέτρα περί της αναστολής πληρωμών των φορολογικών υποχρεώσεων (εκτός από τον ΦΠΑ), παρέχεται έκπτωση 25% στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση Επιπλέον εάν οι πληρωτέες υποχρεώσεις ΦΠΑ καταβληθούν εμπρόθεσμα, το 25% του ποσού τους συμψηφίζεται με πάσης φύσεως μελλοντικές οφειλές, με την προϋπόθεση να έχουν καταβάλει κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Το ποσό που αντιστοιχεί στην έκπτωση του 25% αποτελεί έσοδο για την επιχείρηση.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης-λογιστικής απεικόνισης αφενός της έκπτωσης, αλλά και του συμψηφισμού του 25%, ώστε να μην προκύψει σε επόμενο στάδιο εκ νέου φορολόγηση-επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

4. Μέτρα στήριξης για εξαγωγικές κερδοφόρες επιχειρήσεις Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να στηριχθούν και οι συνεπείς εξαγωγικές κερδοφόρες επιχειρήσεις που επίσης είναι πληττόμενες από τον COVID19 και δεν έχουν αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης, διότι έχουν μηδενικές παρελθούσες φορολογικές εκκρεμότητες και πιστωτικό ΦΠΑ. Προτείνουμε για τις επιχειρήσεις αυτές να προβλεφθεί μία έκπτωση 25% στην άπαξ καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων και ειδικότερα στον φόρο εισοδήματος με βάση τις επικείμενες φορολογικές δηλώσεις.

5. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CΟViD-19 Ενόψει της επικείμενης έναρξης χορήγησης δανείων από τις εμπορικές τράπεζες με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά 80% και με σκοπό τη στοχευμένη και όχι γενική δανειοδότηση των επιχειρήσεων, επανερχόμαστε στο εξής σημείο, το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες:

Χρηματοδότηση μεταχρονολογημένων επιταγών

Για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν συρθεί στην τράπεζα προς προεξόφληση και ο κομιστής έχει λάβει ήδη χρηματοδότηση, προτείνεται το ποσό των επιταγών, εφόσον έχουν διακινηθεί πριν τις 30/03/2020, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πινάκια παράδοσης-παραλαβής επιταγών, στην περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου του εκδότη, εφόσον υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ, να χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη. Στην περίπτωση που οι μεταχρονολογημένες επιταγές είναι εις χείρας του τελευταίου αποδέκτη, ο οποίος τις εμφανίσει στην τράπεζα προς είσπραξη στην ημερομηνία λήξης, δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο και ο ΚΑΔ του εκδότη είναι στους πληττόμενους, τότε το ποσό να χρηματοδοτείται από την τράπεζα προς τον εκδότη με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου.

6. Κατάργηση εισφοράς 0,60% Ν. 128/75 στο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» ΟΑΕΠ Ο ΟΑΕΠ προσφέρει στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες το καλύτερο, κατά γενική ομολογία, προϊόν εξαγωγικής χρηματοδότησης (export trade finance), το πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ». Παρέχει στις τράπεζες εξασφάλιση, ρευστότητα, πλήρη έλεγχο της ροής του χρήματος (από εκταμίευση έως αποπληρωμή) και στους εξαγωγείς κεφάλαιο κίνησης με ευνοϊκότερους όρους. Έχει δε ήδη δρομολογηθεί από τον ΟΑΕΠ ανάλογο προϊόν για προ-εξαγωγικές χρηματοδοτήσεις (pre-shipment export finance). Μια εξαιρετικής σημασίας ενέργεια της Κυβέρνησης για την υποστήριξη ειδικά των εξαγωγικών επιχειρήσεων θα είναι, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η απαλλαγή των χορηγήσεων μέσω του προϊόντος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» από την επιβάρυνσή τους με την εισφορά 0,60 του Ν.128/75 όπως ισχύει σήμερα.

Με αυτή την ενέργεια:

1. θα αξιοποιηθεί περισσότερο το προϊόν του ΟΑΕΠ, προς όφελος της εθνικής οικονομίας

2. θα προσφερθεί ρευστότητα στους εξαγωγείς με χαμηλότερο κόστος

3. θα μειώσει το Δημόσιο τις εγγυήσεις που χορηγεί στις τράπεζες για εξαγωγικά δάνεια, αφού αυτές θα προσφέρονται διαμέσου των υπαρχόντων ιδίων κεφαλαίων και υφιστάμενων κρατικών εγγυήσεων που διαθέτει ο ΟΑΕΠ

4. θα πολλαπλασιάσει τις εργασίες ασφαλειών εξαγωγικών πιστώσεων του ΟΑΕΠ, με συνέπεια την άνοδο του κύρους του, των μεριδίων αγοράς του και της αναγνωρισιμότητάς του στην επιχειρηματική κοινότητα γενικότερα.

Λάβετε υπόψη ότι, η εισφορά του Ν.128 είχε επιβληθεί το 1975 σε όλα τα δάνεια ως μία επιβάρυνση για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, κάτι που προφανώς σήμερα ως λόγος δεν υφίσταται, αντιθέτως μάλιστα, τις κατατάσσει σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των ξένων ανταγωνιστών.

Παρακαλούμε για την εξέταση και αποδοχή των παραπάνω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία.

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση,

Για τον ΣΕΒΕ

Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος

Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here