Στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που δημοσιεύει σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες του σχεδίου για τη δημιουργία της λεγόμενης «κακής τράπεζας» (bad bank). Στην Έκθεση παρουσιάζονται όλα τα επίσημα  στοιχεία για την εξέλιξη των κόκκινων δανείων και εκτιμήσεις για την περαιτέρω πορεία τους.

Η Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού προορίζεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σχέδιο “Ηρακλής” που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση με στόχο την ολοκληρωτική απαλλαγή των ισολογισμών των Τραπεζών από το βάρος των κόκκινων δανείων.

Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας έχει επισημάνει την ανάγκη να λειτουργήσει η Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company – AMC) – η Ελληνική Νational Asset Management Agency (NAMA) κατά το ιρλανδικό πρότυπου- παράλληλα με το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ για την αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Για το λόγο αυτό, η ΤτΕ φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με εξειδικευμένους συμβούλους και επενδυτικές τράπεζες, προκειμένου να τη συνδράμουν στο έργο της δημιουργίας μίας τέτοιας τράπεζας.

  • Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2020 στα 60,9 δισ. ευρώ από 68,5 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ποσό που αντιστοιχεί στο 37,3% του συνόλου των χορηγήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η ΤτΕ προειδοποιεί:
  • Με την αβεβαιότητα αναφορικά με την κλιμάκωση της πανδημίας στο επόμενο διάστημα,
  • την περιορισμένη δυνατότητα λόγω χαμηλής κερδοφορίας για τη δημιουργία κεφαλαίου από τις τράπεζες,
  • την εκτιμώμενη επιδείνωση της σχέσης της αναβαλλόμενης οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης (DTC) έναντι του Δημοσίου ως ποσοστό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων,
  • την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας,

καθίσταται σαφές ότι απαιτούνται επιπλέον ενέργειες, τόσο από τις τράπεζες, όσο και από την Πολιτεία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι από το 37,3 % που βρίσκονται σήμερα τα κόκκινα δάνεια, στην καλύτερη περίπτωση θα μειωθούν με τα υφιστάμενα εργαλεία (πωλήσεις δανείων, τιτλοποιήσεις, ΗΡΑΚΛΗΣ) στο 25% περίπου, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο και πολλαπλάσιο του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού – SSM (2,7% και 3,2% αντίστοιχα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2019).

  • Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών αποτελείται από τη λεγόμενη αναβαλλόμενη φορολογία, περιπλέκει περισσότερο την κατάσταση.
  • Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο αναβαλλόμενος φόρος από το 54% των ιδίων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει σήμερα στα επόμενα 4 τρίμηνα, χωρίς να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε επιπτώσεις από την πανδημία, η συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών θα προσεγγίσει το 75% !!!

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διοίκηση της ΤτΕ επεξεργάζεται συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης ενός σχήματος συνολικής διαχείρισης προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company – AMC) των ελληνικών τραπεζών (bad bank). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση βάσει της πρότασης όχι μόνο δεν ανατρέπονται αλλά αντίθετα αξιοποιούνται οι υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών, καθώς και οι συμμετοχές τρίτων μερών στους τομείς διαχείρισης των ΜΕΔ.

  • Ενδεχόμενες ζημίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων καλύπτονται αποκλειστικά από τις τράπεζες και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, μέχρι του ελάχιστου ορίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποκλείεται οποιαδήποτε διασύνδεση του προτεινόμενου σχήματος με ενδεχόμενα σενάρια εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης.

Τέλος, η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του πλαισίου εξυγίανσης ιδιωτικού χρέους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here